Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze dne 2.9.2010

10. 9. 2010

 
Z á p i s  č. 9

z jednání výboru Společenství vlastníků (č.p.1146-1151), konaného dne 2.9.2010

 
 
Přítomni: p. Kronus, p. Votlučka, p. Jankovič
 

Projednávané body:

 

1. V srpnu skončila platnost revize hromosvodu na domě. Byla objednána revizní prohlídka od firmy Šefl a Plic, která vystavovala revize i na rozvody el. energie v domě. Pro kontrolní prohlídce byly zjištěny následující závady, které je třeba odstranit: připojit 6 ks okapových žlabů na strojovnách výtahů k jímací soustavě hromosvodu, připojit ventilaci na domě č.p. 29 ( utržená svorka), nově připojit 5 ks nástřešáků na strojovnách výtahů k jímací soustavě hromosvodu, nově připojit všech 9 svodů hromosvodu na střeše ( špatné spoje), označit číselným štítkem svod č. 6, na svodu č. 8 ( vpravo od vchodu č.p. 29 ) rozšířit uzemnění ( naměřena hodnota 68 ohmů, musí být do 15 ohmů).

Odstranění těchto závad bylo firmou Šefl a Plic vyčísleno na 11 517 Kč. Výbor na svém jednání odsouhlasil zadání oprav výše uvedených závad firmě Šefl a Plic v nejbližším termínu s následným vystavením bezzávadných revizí.

 

2. P. Kronus informoval výbor, že během srpna došlo ve vchodě č.p. 37 k poruše domovního telefonu v bytě manželů Olariových. V důsledku závady neustále zvonil zvonek u vchodových dveří a z důvodu nepřítomnosti olariových bylo nutné na cca 4 dny vypnout jistič pro zvonky, které tak nebyly v celém vchodě funkční. Po návratu Olariových z dovolené byla tato závada v bytě Olariových na jejich náklady odstraněna a zvonky opět zprovozněny.

 

3. P. Kronus a p. Votlučka obdrželi v uplynulých dnech doporučený dopis od Plzeňské teplárenské a.s. s informací o nové úpravě zákona s možností instalace patního měřidla TUV v bytových panelových a činžovních domech. Jedná se doplňkové meřidla, přičemž pro rozúčtování spotřeby TUV se i nadále využívají individuální vodoměry TUV u každého bytu. Případná instalace i správa a údržba patních měřidel je spojena s výraznými náklady SVJ. Výbor si stanovil termín do 20.9.2010 na sběr informací ohledně této problematiky a rozhodnutí přijme až na příští schůzi. Rozhodnutí musí být zasláno Plzeňské teplárenské do konce září 2010.

 

4. P. Votlučka informoval výbor o tom, že kontaktoval pracovníky UMO Plzeň 4 s žádostí o ostříhání keřů před i za naším domem, protože tyto keře jsou již přerostlé a již několik let neproběhla údržba. Bylo mu sděleno, že tato údržba bude provedena firmou objednanou a hrazenou UMO Plzeň 4 na podzim letošního roku.

 

5. P. Kronus informoval výbor, že v uplynulých dnech opravil vydrolené spárování a lemování na podestách u vchodů č.p. 27 a 31 aby nedocházelo k zatíkání a dalšímu poškození domu.

 

6. V uplynulých dnech byl výbor kontaktován panem Kalným z č.p. 33 s žádostí o souhlas s dočasnou instalací nájezdu pro kočárek ke vchodu č.p. 33. Výbor za podmínky, že se bude jednat o sklopnou konstrukci, která nebude trvale ležet na schodech a omezovat průchod s instalací souhlasil.

 

7. V těsné blízkosti našeho panelového domu v Poštovní ulici, byla v roce 2010 zřízena pobočka správce bytových domů BYT-REAL. Výbor uložil panu Votlučkovi získat informace o poskytovaných službách a možnosti změnit správce našeho panelového domu pro lepší dostupnost služeb.

 

Zapsal: Kronus
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář