Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze dne 27.5.2010

2. 6. 2010

 
Z á p i s  č. 6

z jednání výboru Společenství vlastníků (č.p.1146-1151), konaného dne 27.5.2010

 
 
Přítomni: p. Kronus, p. Votlučka, p. Šnebergová
 
 
Projednávané body:

 

1. P. Votlučka sdělil výboru, že byl kontaktován p. Šimanem, který výboru vytýká nevhodný výběr firmy provádějící výměnu vodoměrů, v provedení výměny shledává řadu zásadních nedostatků, viz dopis od p. Šimana. Výbor vyžádá od Plzeňských služeb kopii souhrnného předávacího protokolu, na kterém jsou konkrétní vlastníci bytů podepsáni, tuto si ponechá k dispozici vlastníkům, kteří budou mít o vyhotovení kopie svého převzetí pro vlastní potřebu zájem. P. Kronus sdělil výboru, že byl firmou upozorněn na nepřítomnost tří vlastníků, u kterých tedy výměna nemohla proběhnout, firma tyto vlastníky informovala zprávou ve schránkách, pokud ani poté nebude možné výměnu provést, bude nutné, aby si vlastníci nechali vyměnit vodoměry sami a bude jim z fondu oprav proplacena výměna do výše výměny společné.

 

2. Ohledně připomínek p. Kalného byl v uplynulých týdnech zjišťován rozsah nefunkčních zvonků a bzučáků, bude nutná kompletní rekonstrukce, ke které by vzhledem ke značným finančním nákladům výbor přistoupil až po schválení shromáždění vlastníků, Kalným bude zvonek zprovozněn v nejnutnějším rozsahu umožňujícím zvonění a otvírání dveří.

 

3. P. Jankovič byl dvakrát neúspěšně za p. Kovářem kvůli zjištění nahlášených závad ve vchodě č. 27, po zjištění všech závad budou výborem posouzeny a případně učiněny kroky pro jejich odstranění.

 

4. P. Šnebergová po jednání výboru doručila členům výboru svoji rezignaci s žádostí o jejím projednání na následujícím jednání výboru.  

.
 
 
Zapsala: Šnebergová
 
 
 
 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář