Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze dne 23.9.2010

1. 10. 2010

 
Z á p i s  č. 10

z jednání výboru Společenství vlastníků (č.p.1146-1151), konaného dne 23.9.2010

 
 
Přítomni: p. Kronus, p. Votlučka,
 

Projednávané body:


1. Výbor obdržel oznámení od paní Kůrkové ze vchodu Zábělská 35 o nefunkčnosti domovního telefonu a dotaz na znovuzprovoznění odsavačů par na střeše domu. Výbor písemně sdělí paní Kůrkové, že opravy domovních zvonků, pokud je závada v aparátu domovního telefonu je hrazena každým členem SVJ samostatně jelikož je to vybavení bytu a není to společný majetek SVJ. Co se týče zprovoznění odsavačů par hodlá výbor SVJ navrhnout tuto akci k odsouhlasení na shromáždění SVJ dne 21.10.2010. Pokud bude akce schválena a dovolí to počasí je možné tuto akci provést do konce roku 2010.

 

2. P. Kronus informoval výbor,že obdržel mailem dotazník na spokojenost výboru SVJ s prací správce tj. Plzeňskými službami správou nemovitostí s.r.o. Výbor společně tento dotazník vyplnil s celkovým výsledkem uspokojivých služeb, které však mají potenciál pro zlepšení. Tento dotazník bude v nejbližších dnech odevzdán v písemné formě zpět na Plzeňské služby.

 

3. Výbor si na minulé schůzi uložil sběr informací o možnosti umístění patního měřidla pro rozúčtování spotřeby TUV. Na základě získaných informací tzn. náklady na instalaci, servis a údržbu měřidla a na druhou stranu prakticky nulový ekonomický efekt měřidla se výbor dohodl ponechat současný způsob rozúčtovávání spotřeby TUV na základě spotřeby naměřenými individuálními měřidly ( vodoměry ) u každého bytu, které byly letos v rámci periodické výměny nově osazeny. Toto stanovisko bude v nejbližších dnech písemně oznámeno Plzeňské teplárenské.

 

4. P. Kronus informoval výbor, že proběhla oprava hromosvodů firmou Šefl a Plic, kterou výbor odsouhlasil na minulé schůzi. Po této opravě bylo možné vystavit revize bez zjištěných závad. Tyto revize byly v 1 vyhotovení panem Krokusem předány na Plzeňské služby a 1 vyhotovení bude založeno v kanceláři výboru SVJ.

Zapsal: Kronus
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář