Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze dne 22.9.2009

24. 9. 2009

 
Z á p i s  č. 13

z jednání výboru Společenství vlastníků (č.p.1146-1151), konaného dne 22.9.2009

 
 
Přítomni: p. Kronus, p. Votlučka, p. Šnebergová, p. Jankovič
 
Hosté: P. Kovář
            .
 
 
Projednávané body:

 
1. P. Kovář výboru nahlásil a osobně ukázal závadu v prádelně vchodu č. 27, jedná se o popraskanou omítku u okna v prádelně, p. Kronus přislíbil v nejbližších dnech závadu osobně odstranit. Dále P. Kovář poukazoval na zámek v uvedeném vchodě u hlavních dveří – kde si vlastníci posouvají páčku u zámku, aby šly dveře otevřít bez nutnosti použití klíčů – toto bude vyřešeno až výměnou předních dveří a tedy i zámku, p. Kovář poukazoval také na nepořádek ve vchodě, výbor toto přednese na říjnovém shromáždění vlastníků.

2. P. Kovář požádal výbor o předložení konkrétní kalkulace oken, které byly vyměněny v bytech vlastníků – po shlédnutí smlouvy doporučil výboru, aby byly tyto kalkulace vyvěšeny k dispozici vlastníkům v jednotlivých vchodech.

3. P. Kovář znovu vytkl výboru nekompletnost nové elektroinstalace – podle p. Kováře je nutné, aby byly zachovány větráky pro jednotlivé stoupačky v domě. Výbor sdělil, že otázka montáže samočinných větráků (nižší náklady pořizovací a nulové provozní) bude znovu projednána na plánovaném shromáždění vlastníků.

4. P. Kovář požaduje od výboru přesné rozúčtování nákladů na výtah za jednotlivé vchody a nesouhlasí s proplacením částky cca 380,- Kč za poškozený výtah ve vchodě č. 27 – toto poškození vzniklo v době výměny oken ve vchodě.

5. P. Kovářovi byla znovu objasněna funkčnost společné antény, členové výboru potvrdili, že příjem ze společné antény skutečně funguje bez problémů, v. Kovář upozornil, že toto fungování si ve svém bytě samozřejmě vyzkouší.

6. P. Kovář se zeptal, zda byla provedena kontrola činnosti výboru ze strany p. Kučerové – výbor sdělil, že k žádné kontrole nedošlo.

7. P. Kronus předložil výboru dodatek ke smlouvě s Plzeňskou teplárenskou a.s. o dodávce tepla v letním období (teplárna pustí teplo při poklesu teploty po 3 dny pod 15 stupňů Celsia a v bytech budou otevřeny ventily na topení).

8. P. Votlučka přinesl seznam vlastníků, kterým se budou okna proplácet – p. Kronus připravil pro tyto vlastníky žádost, která jim bude v průběhu příštího týdne předána.

9. P. Jankovič sdělil výboru, že na se poptával na likvidaci mandlu ve vchodě č. 29 – byl upozorněn, že do sběrných surovin bude možno dát mandl jen v případě jeho složité demontáže a i tak by byl zisk z mandlu zřejmě minimální, z tohoto důvodu byl mandl nabídnut firmě, která mandl zlikviduje za 500,- Kč.

10. P. Kronus sdělil výboru, že bude objednána prohlídka výtahů v celkové hodnotě cca 12.000,- Kč. Výbor souhlasí. 

11. P. Kronus přislíbil zaplatit objednaný sál v D-klubu (na 22.října 2009).

 

12. Výbor schválil podobu pozvánky, kterou p. Kronus vytiskne a v příštím týdnu budou rozdány vlastníkům a vyvěšeny na nástěnkách.

 
Zapsala: Šnebergová
 
 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář