Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze dne 19.11.2009

24. 11. 2009

 
Z á p i s  č. 16

z jednání výboru Společenství vlastníků (č.p.1146-1151), konaného dne 19.11.2009

 
 
Přítomni: p. Kronus, p. Votlučka, p. Šnebergová
            .
 
 
Projednávané body:

 
1.  Výbor byl ze strany Plzeňských služeb v předchozích dnech upozorněn na nevhodnost vyplácení oken vlastníkům, neboť z účtu fondu oprav jsou v zimních měsících převáděny finanční prostředky na zálohy (na tuto skutečnost byl výbor upozorněn až po předání žádostí k podkladům k vyhotovení příkazu k úhradě, ačkoli p. Kronus Plzeňské služby v předchozích týdnech několikrát informoval o úmyslu proplatit okna do konce roku a žádné upozornění na nedostatek finančních prostředků neobdržel, přičemž při průběžných kontrolách zůstatku na účtu nebyl důvod k jakýmkoli pochybnostem o nemožnosti čerpání finančních prostředků k výplatě oken). P. Kronus a p. Votlučka jednali osobně s účetní Plzeňských služeb a obě strany se dohodli na optimálním řešení proplatit ihned polovinu žádostí a v následujících třech měsících ostatní žádosti, což je v souladu se souhlasem shromážděním vlastníků, které v posledním hlasování o termínu vyplácení dne 6. listopadu 2008 schválilo proplacení oken do 31.12.2009 – pokud do tohoto termínu nebude na účtu dostatek financí, posune se vyúčtování na 1. čtvrtletí 2010.  

2. Výbor obdržel dopis od p. Šimana, ve kterém mimo jiné vytýká výboru chybějící poslední zprávu o činnosti výboru za období 5/2009 – 10/2009 na internetových stránkách společenství. Tato zpráva je samozřejmě založena v kanceláři výboru ve vchodě č. 31 a lze kdykoli kontaktovat členy výboru společenství, aby umožnili nahlédnout do dokumentace společenství vlastníků, p. Votlučka v následujícím týdnu dodá tuto zprávu na internetové stránky. P. Šiman výboru v dopise dále vytýká časové prodlení při proplácení nákladů za okna vlastníkům a žádá o sepsání smluv o půjčkách s vlastníky, jimž se budou okna proplácet, výbor znovu zkontroloval dokumentaci a ověřil si, že má od shromáždění schváleno vyúčtování oken nejpozději v 1. čtvrtletí 2010. Výbor dále na základě výtky p. Šimana ověřil v listinách předávací protokoly při rekonstrukci elektroinstalace, v nichž neshledal žádné pochybění, předávací protokoly jsou založeny v dokumentech společenství a i do nich je možné kdykoli nahlédnout všemi vlastníky. P. Šiman dále upozornil výbor na existenci dvou samostatných firem p. Šefla a p. Plice a dotazoval se, které firmě byla elektroinstalace uhrazena, přičemž faktura za elektroinstalaci byla hrazena objednané firmě Šefl a Plic, IČO 62663500. Dále p. Šiman výbor dotazoval na firmu, provádějící montážní práce ve společných prostorách, přičemž v minulých dnech byli nataženy kabely společností Pils Free. O této realizaci bylo informováno na shromáždění vlastníků v zápisu o činnosti výboru, tento zápis byl schválen a ze strany přítomných vlastníků nebyly vzneseny žádné námitky, přičemž na základě průzkumu, který si firma Pils Free provedla mezi vlastníky, byl zjištěn min. 15% zájem z řad vlastníků o služby společnosti Pils Free. P. Votlučka byl výborem pověřen na dopis p. Šimanovi písemně odpovědět.

3. P. Votlučka sdělil výboru, že ve vchodě č. 31 je problém s čidly a bude kontaktovat firmu Šefl a Plic k odstranění problému.

 4. P. Kronus sdělil výboru, že byla provedena inspekční prohlídka střechy a nalezeny závady – zanesená sítka budou vyčištěna a firma Sonor odstraní přebytečnou montážní pěnu na střeše, dále byly zkontrolovány úchyty hromosvodů, tyto byly shledány bez závad.

5. P. Šnebergová sdělila výboru, že proplatila p. Jankovičovi stvrzenku na 1.000,- Kč za úhradu odvozu mandlu ze vchodu č. 29, jak bylo výborem na předchozích schůzích schváleno.

6. P. Votlučka a p. Jankovič odstranili v minulých dnech trvalé zarůstání zadního traktu domu mezi vchody č. 31 a 29.

 
 
Zapsala: Šnebergová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář