Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze dne 16.4.2009

17. 4. 2009

Přítomni: p. Kronus, p. Votlučka, p. Šnebergová, p. Jankovič

 

Hosté: zástupci firmy Gamella

           .

 Projednávané body:

 
1. Dnešní schůze se účastnili zástupci firmy Gamella s.r.o., aby informovali členy výboru o technologii zateplení domu, byla to nezávazná informační schůzka, členové výboru by vypsali výběrové řízení na firmy až v případě, že by společenství vlastníků na některé z příštích schůzí schválilo zateplení fasády.

2. Byl přečten dopis od p. Kováře, v kterém vytýká výboru řadu nedostatků v jeho činnosti, přičemž je výbor přesvědčen, že řada výtek je naprosto neopodstatněných (např. požadavek, aby montáž boků sklepních kójí zajistila firma provádějící výměnu oken – přičemž při minulých schůzích výboru bylo dohodnuto a firma souhlasila – že okna na chodbách budou vyhotoveny ze tří dílů a tedy nebude nutné do boků sklepních kójí vůbec zasahovat, dále dotazuje, proč nebylo přistoupeno k výměně oken na střeše, přičemž na tento problém jím byl výbor upozorněn již při únorové schůzi a výbor spolu s dalšími členy minulého výboru se jednomyslně shodl, že výměna proběhne současně s výměnou dveří na půdu a vchodových dveří, jelikož efekt výměny okna vedle netěsnících dveří je nulový, vytýká dále proplacení přetěsnění výměny ventilu u dvou vlastníků ve vchodě č. 33 – přičemž se jednalo o havarijní stav, který byl konzultován se všemi členy výboru, který si nebyl jist, a proto jednal i s Plzeňskými službami, kde bylo výboru sděleno, že tyto opravy po druhé šroubení hradí společenství z fondu oprav, dále se p. Kovář dotazoval na navýšení ceny elektromontáže, jedná se o instalaci senzorů – kdy k nabídce došlo na začátku realizace elektromontáže a předseda výboru p. Kronus telefonicky informoval  všechny členy výboru, přičemž jimi byl dán jednomyslný souhlas, neboť se očekává úspora elektrické energie a navrácení této investice v nejbližších letech.), P. Kovář požaduje předložení cenové kalkulace, p. Votlučka přislíbil cenovou kalkulaci okopírovat a dodat p. Kovářovi osobně spolu s ústním vysvětlením ke všem jeho připomínkám.


3. P. Kronus informoval členy výboru, že byl informován firmou MOREZ A.V., která prováděla úpravu příjmu digitálního signálu dne 3.4.2009 ve vchodě č. 33, že problém s příjmem digitálního signálu mohou mít i další vlastníci, toto bude nutné nahlásit členům výboru, aby se oprava provedla najednou – problém je v rozbočovacích kabelech ke společné anténě – toto bude projednáno na schůzi společenství v květnu 2009.

4. P. Votlučka informoval členy výboru, že spolu s p. Jankovičem nalezl závadu na potrubí teplé vody v podzemí vchodu č. 27 – toto bylo nahlášeno technikovi a již odstraněno.

5. P. Votlučka sdělil, že dne 14.4.2009 proběhl kontrolní den ohledně práce firmy R.I.Okna – bylo zjištěno, že v jednom ze vchodů chybí práh v sušárně, výbor bude požadovat tento dodat na původní místo, problémy ohledně 1 poškrábaného okna a 1 prasklého okna firma odstraní, bylo shledáno, že pracovníci firmy skutečně provádějí hrubý úklid po sobě, bude nutné veškeré prostory používané firmou projít po ukončení prací.

6. P. Šnebergová informovala členy výboru, že dne 13.4.2009 převzala od p. Dolenské pokladnu.

 

 

Zapsala: Šnebergová

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář