Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze dne 15.10.2009

6. 11. 2009

 
Z á p i s  č. 14

z jednání výboru Společenství vlastníků (č.p.1146-1151), konaného dne 15.10.2009

 
 
Přítomni: p. Kronus, p. Votlučka, p. Šnebergová, p. Jankovič
            .
 
 
Projednávané body:

 
1. P. Kronus předal výboru ke schválení dopis, kterým odpovídá na písemné připomínky p. Šimana na práci výboru. Ohledně připomínek v dopisu p. Šimana výbor diskutoval o nutnosti úředního ověřování podpisů na žádostech, neboť p. Šiman požaduje od výboru proplacení částky 60,- Kč za toto ověření. Ověření je dle členů výboru nutné jako potvrzení, komu byly peníze skutečně vyplaceny, při neověření podpisu může nastat situace, kdy majitel popře, že by dokument podepsal – vzhledem k tomu, že je v domě více bytů v pronájmu, zástupci výboru jsou pouze ze čtyř vchodů – neznají tedy všechny vlastníky osobně a může lehce dojít k předání žádosti jiné osobě v bytě než přímo vlastníkovi, a tedy vyplacení peněz jiné osobě. Výbor nechce takovou situaci riskovat, neboť částky vyplácené za okna se pohybují v řádech deseti tisíců. Vzhledem k nesouhlasu p. Šimana (a p. Kováře) s postupem výboru bude otázka proplácení ověření podpisů navržena ke schválení na shromáždění vlastníků.

2. K výtkám p. Šimana ohledně dlužníků výbor znovu překontroloval dlužníky, kdy je dlužník nad 3.000,- Kč (tj. cca 1 měsíční nájem) pouze ve vchodě č. 1146, a ten má dle informací Plzeňských služeb domluven splátkový kalendář na úhradu této částky.

3 Kronus sdělil výboru, že celková částka za okna, která se bude vyplácet vlastníkům, kteří měli vyhotovená okna před společnou výměnou, činí 937.505,76 Kč, tato částka je na účtu společenství k dispozici pro vyplacení oken.

 4. P. Kronus sdělil výboru, že na účet společenství bude převedena vratka cca 950,- Kč za zprovoznění výtahů ze dne 11.8.2009.

5. P. Kronus dále předložil výdaje v pokladně, které odevzdala p. Šnebergová na Plzeňských službách po minulém jednání výboru.

6. P. Šnebergová oznámila výboru svůj úmysl ukončit členství ve výboru vlastníků vzhledem k nerespektování činnosti výboru některými vlastníky.

 
 
Zapsala: Šnebergová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář