Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze dne 15.8.2011

19. 8. 2011

 

Z á p i s  č. 6
z jednání výboru Společenství vlastníků (č.p.1146-1151), konaného dne 15.8.2011
 
 
Přítomni: p. Kronus, p. Votlučka, p.Jankovič
 
Projednávané body:

1. P. Jankovič upozornil výbor na keře a stromky vyrůstající mezi dlažbou kolem domu u vchodu Z27 a z boku domu. Výbor dle časových možností provede jejich odstranění, aby nedocházelo k narušení vydláždění resp. podezdívky domu. 
 
2. P. Kronus informoval výbor, že byl kontaktován paní Bromovou z Plzeňských služeb, která mu oznámila konání kontroly našeho SVJ ze strany České správy sociálního zabezpečení v měsíci srpnu. Pro tuto kontrolu není potřeba součinnost výboru a paní Bromová bude výbor o výsledku kontroly následně informovat.
 
3. P. Kronus sdělil ostatním členům výboru svůj záměr se během podzimu odstěhovat. Z toho důvodu bude opravdu nutné obměnit složení výboru na podzimním shromáždění.
 
4. S ohledem na časté ukládání odpadů do popelnic nečleny našeho SVJ a s tím související nepořádek kolem kontejnerů se výbor shodl, že vyzve na nejbližším shromáždění ostatní k případnému napomenutí v případě, že zaznamenají toto jednání.
 
Zapsal: Kronus
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář