Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze dne 1.2.2012

13. 2. 2012

Z á p i s  č. 1

z jednání výboru Společenství vlastníků (č.p.1146-1151), konaného dne 1.2.2012

 

 

Přítomni: p. Kronus, p. Votlučka, p.Jankovič

 

Projednávané body:

 

1.      P. Votlučka sdělil ostatním členům výboru, že v listopadu 2011, došlo k poškození skla ve vchodových dveří Zábělké 33, následně na základě pojistné smlouvy od pojišťovny Alianz SVJ využili nabídky na asistenční služby a opravila se skleněná výplň ve dveřích u vchodu č 33 za peníze pojišťovny Allianz.

 

2.      Od poslední konané schůze výboru SVJ stále reklamujeme ( p. Votlučka) opravu schodiště u vchodu č. 29 a 33.

 

3.      Členové výboru byly opakované kontaktování členy SVJ, kterým vlhne a plesnivý byt. Pokud se nejedná o rohové byty na koncích domu není problém způsoben poruchami v zateplení jako v minulosti.   

 

4.      Výbor se shodl, že průběžně upozorní vlastníky na stále zvyšující se cenu vodné a stočného. Cena je za 1 m3.

·        Cena za rok 2009 činila 46,10 Kč

·        Cena za rok 2010 činila 51,03 Kč

·        Cena za rok 2011 činila 68,46 Kč

·        Předpokládaná cena na rok 2012 je 73,20 Kč bez DPH

·        Porovnání s rokem 2008 kdy byl cena vodného a stočného 36,92 Kč je cena 2x vyšší

 

5.      Pro rok 2012 jsou odhady zdražení tepla kvůli vyššímu DPH jsou na jednu domácnost okolo 800 Kč ročně a proto výbor doporučí i navýšení záloh na TUV a topení. Na Plzeňských službách Vám ochotně poradí.

6.       

 

7.      Společnost PilsFree, která v našem domě nainstalovala rozvody internetové sítě pro obyvatele domu  požádala naše společenství o souhlas s prodloužením kabelu z našeho domu na další dům, výbor firmě vyhověl. Nefunkční kabel od rozhlasu po drátě se odpojí a místo něj si firma připojí kabel svůj.

 

 

8.      Výbor se usnesl, že bude i v roce 2012 namátkově sledovat  počet nahlášených obyvatel v domě. Při poslední kontrole se vyskytly drobné nesrovnalosti a vlastníci na to byli upozorněni.

 

9.      Výbor v listopadu 2011 upozornil městský úřad Plzeň 4 na  venkovní sušáky na prádlo ve špatném technickém stavu. Za domem je velká frekvence obyvatel,  hlavně dětí – škola, školka a hrozí nebezpečí úrazu. Městský úřad byl vyrozuměn ústně i písemně. Po dvou týdnech se dostavil odpovědný pracovník z městského úřadu a věc byla projednána na místě. Dne 28.11.2011 byla na Městský úřad podána žádost na odstranění nevyhovujících sušáků. Následně byly odstraněny některé sušáky a klepadlo na koberce.

 

10.  Na upozornění některých vlastníků domu, že je po domě zápach, byly obeznámeny Plzeňské služby. V prosinci byla provedena prohlídka technického podlaží a položeny nové návnady proti hlodavcům. Deratizátoři technické podlaží prohlédli a vyčistili. V současné době byli členi výboru upozorněni na zápach ze suterénu domu. Jedná se o zápach nastražených návnad na hlodavce, které časem vyčichnou a nikoliv o únik plynu jak se někteří nájemníci domnívali.

 

11.  V prosinci 2011 provedl p. Rýdl dle usnesení výboru vybetonování a vydláždění děr po roštech ve vchodech Zábělská 29, 33 a 35. Odstraněné rošty byly nainstalovány do děr po odcizených roštech za domem nebo uskladněny v kanceláři SVJ pro případné nahrazení v budoucnu odcizených roštů.

 

12.  V Jankovič během ledna zajistil opravu vchodových dveří ve vchodě Zábělská 29 opět z prostředků pojišťovny Allianz.

 

 

Zapsal: Kronus