Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru SVJ dne 9. ledna 2014

13. 2. 2014

Zápis z jednání výboru SVJ pro dům č.p. 1146-1151 ul. Zábělská, Plzeň

konané dne  9. ledna 2014

 

Přítomni: p. Dolenská, p. Klement, p. Kasalová, p.Vlková, p.Sýpal

p..Blahoutová, poradkyně pro revitalizaci

 

Plzeňské služby:

dlužnící – saldo uživatelů k 30.11. 2013 činí 63.667,-Kč. Za uplynulý měsíc došlo k dalšímu nárůstu dlužných částek od stále se opakujících vlastníků.

               

p.Blahoutová předala výboru nabídky stavebních firem (rekonstrukce domu) v zalepených obálkách. Postupně otevřeno 5 obálek a nabídky stavebních firem zaznamenány do protokolu.

p.Blahoutová předala výboru  3 nabídky na stavební dozor – posoudí p.Sýpal.

Vybrat jako první stavební dozor, poté firmu. Stavební dozor prohlédne dokumentaci – posoudí, zda něco neschází. Pozor na vícepráce!

 

15. 12. zjištěn únik TUV z ležatého potrubí pod domem č.29. Oprava provedena 16.12. instalatérskou firmou CaV. Havárie nahlášena p.Klementem přes asistenční linku Allianz.

 

17.12. 2013 provedli p.Dolenská a p.Šiman odečty vodoměrů SV – konečné stavy vodoměrů spolu s pořízenou fotodokumentací předány na Plzeňské služby p.Přenosilové.

Porovnání spotřeby studené vody:

                                      r.2012                        r.2013

Zábělská 27-29          1.236 m3                    1.229 m3

Zábělská 31-33          1.343 m3                    1.502 m3

Zábělská 35-37          1.017 m3                    1.041 m3

 

 

Vyúčtování pokladny drobného vydání SVJ za r.2013 – p.Dolenská

 

ÚMO Plzeň 4, stavební odbor – 17.12. uhrazen zákonný poplatek 5.000,- Kč za stavební povolení.

ÚMO Plzeň 4 – odbor životního prostředí p.Kuchtová: bude odstraněn strom Prunus za domem Zábělská. 35, již zadáno firmě k likvidaci.

Vyjádření oddělení zeleně (keře) p.Hadrabová – z důvodů snížení finančních prostředků na údržbu zeleně pro r.2014 budou provedeny jen nejnutnější zásahy. Na základě osobní schůzky s výborem SVJ bude upřesněno, které dřeviny budou upraveny popř. odstraněny.

 

V případě poruchy čidel na osvětlení schodiště volat firmu Elektromontáže (p.Pilc nebo p.Šefl tel: 603420339).

 

4.11. 2013 podepsána u pojišťovny Allianz nová pojistná smlouva na dům Zábělská 27-37. Na nástěnkách ve všech vchodech umístěno nové číslo pojistné smlouvy 505454305, vývěska „Postup řešení havárie“.

 

Dle nového občanského zákoníku platného od ledna 2014 se budou muset předělat stanovy.

Upravit po dohodě poplatek z lodžií.

 

 

Zapsala: Dolenská, Vlková