Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru SVJ dne 9. května 2013

24. 5. 2013

Zápis z jednání výboru SVJ pro dům č.p. 1146-1151 ul. Zábělská, Plzeň

konané dne 9. května 2013

 

Přítomni: p. Dolenská, p. Klement, p. Kasalová a Mgr.Blahoutová 

6.5. jednala p.Dolenská  s p.Sýkorou, jednatelem firmy Výtahová technika Sýkora s.r.o. a obchodní ředitelkou Bc.Hrdonkovou. Výboru byla předána nově vypracovaná cenová nabídka  na generální opravu výtahů SVJ Zábělská 27-37. Cenová specifikace za 6 výtahů s opláštěním byla oproti původní nabídce snížena cca  o 800.000,- Kč.

Výbor doporučuje zařadit firmu Výtahová technika Sýkora s.r.o do výběrového řízení.

 Paní Mgr.Blahoutovou předložena výboru cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na zateplení domu a zpracování energetického auditu včetně průkazu energetické náročnosti budovy (PENB).

Planstav a.s. – 133.100,- Kč

Ing.Pavel Kodýtek -  123.420,- Kč 

Příprava domovních schůzí :

Domovní schůze se budou konat v sušárně Zábělská 35, 33 a 29.

14.5. v 18,00 hod – Zábělská 37 a 35, v 19.00 hod – Zábělská 33 a 31

15.5. v 19,00 hod – Zábělská 29 a 27

Pozvánky spolu s programem byly  umístěny na výtahy týden před  plánovanými termíny schůzí.

Vlastníkům, kteří t.č. nebydlí v domě zaslány pozvánky na domovní schůze prostřednictvím SMS (p.Tvarošková, Šmíd, Kronus, Ježek, Keltyčková, Široká, Pěchota, Kalná, Hejduk, Matějka, Kanická)

Na všech domovních schůzích bude přítomna Mgr.Blahoutová a p.Dolenská.

Vlastníci budou informováni o rozsahu revitalizace a předpokládané finanční náročnosti projektu včetně generální opravy výtahů. Budou se moci k projektu vyjádřit a případně se  zeptat na vše co je zajímá.

Do fondu oprav platí vlastníci  22,- Kč/m2 a k 31.12.2013 je ve FO  3.250 152,- Kč.

Od 1.7. možnost navýšení mandátní odměny (pro Plzeňské služby, s.r.o.) po schválení členskou schůzí SVJ – úprava do předpisů úhrad.

t.č. platíme 119,- měsíčně za byt                                                                                                        v roce 2012 navýšení na 135,- rozdíl za r. 2012 … 192,- za byt ………12.672,-  za SVJ          v roce 2013 navýšení na 141,- rozdíl za 6.měsíců ..156,- za byt ………10.296,-  za SVJ 

Dle informace  pracovníků C+V, kteří prováděli opravu na ležatém rozvodu TV  v technickém podlaží domu – náznaky výskytu hlodavců. Poslední deratizace byla provedena 11/2011. Podepsán dodatek smlouvy o provádění deratizace 2x ročně.                                          Deratizace domu v technickém podlaží provedena – 4/2013

Výbor projednal žádost p.Pecherové, Záb. 35 o utěsnění spáru v panelu na severní zdi. Vzhledem k plánované revitalizaci – opláštění a zateplení  celého domu, bude požadavek zatím odložen. Výbor pověřuje p.Kasalovou o svém rozhodnutí informovat p.Pecherovou.

Příkazy k úhradě – kontrolu a předání k proplacení ČSOB, a.s. (p.Dolenská a .Kasalová)

zapsala: Dolenská