Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru SVJ dne 6. listopadu 2013

16. 11. 2013

Zápis z jednání výboru SVJ pro dům č.p. 1146-1151 ul. Zábělská, Plzeň

konané dne 6.11.2013

 

Přítomni:           Mgr. Blahoutová, poradkyně pro revitalizaci a financování

                        p. Hoferek, obchodní manažer firmy výtahy VOTO

                        p. Dolenská, p. Kasalová, p. Vlková, p. Sýpal

Omluveni:         p. Klement

 

Smlouva o dílo na zhotovení výtahů bude podepsána ve čtvrtek 7.11.2013. Z důvodu nemoci p. Klementa bude podepisovat s pí. Dolenskou pí. Kasalová. Ve smlouvě byly provedeny úpravy dle návrhů z minulého jednání výboru. Všechny vstupní dveře v přízemí se budou otevírat vlevo, ostatní dveře v jednotlivých patrech vpravo. Okénko – typ č. 2, jinak by činil příplatek 24 000,- Kč bez DPH na jeden vchod, celkem za všechny vchody 144 000,- Kč.

Členové výboru provedli výběr barevného provedení:

-          kabina 30050 bordo

-          podlaha VM2010

-          kabinové dveře s okénky silver

-          šachetní dveře 3012 losos

-          opláštění kabiny 1015

-          trubkové zábradlí 1015

Cena doplňkové výbavy pro jeden výtah byla navýšena o 12 000,- Kč bez DPH za změnu orientace vstupních dveří.

Firma VOTO nám nabídla servis výtahů již nyní za cenu 550,- Kč měsíčně. Dle dohody bude výpověď stávající firmě dána k datu 31.12.2013. Firma VOTO nám bude zajišťovat servis od 1.4.2014.

Na nové výtahy nepotřebujeme stavební povolení, pouze ohlášení na úřadě. Po zhotovení projektové dokumentace zařídí Mgr. Blahoutová vyjádření příslušného stavebního úřadu..

Od p. Hoferka jsme dostali nabídku na umístění reklamy jejich firmy na boční stěnu našeho domu po provedení revitalizace za úplatu. Zatím zůstává otevřené, bude projednáno později.

 

Mgr. Blahoutová připravila výzvu k předložení cenové nabídky stavebně montážních prací pro akci „Revitalizace“. Vybrané firmy posoudí ještě p. Sýpal, poté se spojí s Mgr. Blahoutovou.  Je vhodné, aby stavební dozor viděl finální smlouvu ještě před jejím podpisem.

 

Výpis z obchodního rejstříku – doplnění nových členů výboru (p. Sýpal, pí. Vlková). Potom je potřeba obnovit a rozšířit podpisové vzory a udělat změnu v bance.

 

Na ÚMO – odbor životního prostředí se musí zažádat o odstranění zeleně v těsné blízkosti domu z důvodu plánované rekonstrukce. Zařídí pí. Dolenská.

 

Plzeňské služby – p. Šneberger připraví do 14 dnů novou mandátní smlouvu na správu domu s předpokládanou platností od 1.1.2014.

 

Mgr. Kuděj – poradit, jak postupovat ve věci neplatiče ve vchodu č. 35, kterému byla doporučeným dopisem zaslána předžalobní upomínka, vrátila se zpět jako nedoručitelná.

 

Asistenční služba Allianz – proplacení nákladů za škodnou událost – havárie TUV pod domem Zábělská 37 dne 9.9.2013 (částka 5 155,- Kč).

 

Výbor SVJ uzavřel novou pojistnou smlouvu na dům s pojišťovnou  Allianz (p. Kaňka)  na rok s počátkem 5.11.2013, číslo pojistky 505454305. Rozšíření pojištění odpovědnosti za škodu o pojištění odpovědnosti statutárního orgánu SVJ. Ukončení pojistné smlouvy č. 500054065 ke dni 4.11.2013 dohodou, přeplatek pojištění bude poukázán na účet SVJ.

 

Policie ČR zaslala formulář vyjádření SVJ k trestnímu řízení o úhradě škody (vloupání Zábělská 27 – 37) z měsíce února 2013. Škodu nebudeme uplatňovat, uhrazena pojišťovnou Allianz.

 

Stav posypové soli v jednotlivých vchodech prověří:

pí. Vlková – Zábělská 27, 29

pí. Dolenská – Zábělská 31, 33

pí. Kasalová – Zábělská 35, 37

 

Zapsala: Vlková