Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru SVJ dne 28. listopadu 2013

13. 2. 2014

Zápis z jednání výboru SVJ pro dům č.p. 1146-1151 ul. Zábělská, Plzeň

konané dne 28. listopadu 2013

 

Přítomni: p. Dolenská, p. Klement, p. Kasalová

Omluveni. p..Vlková

 

Plzeňské služby:

dlužnící – saldo uživatelů k 31.10. 2013 činí 53.953,-Kč.

                 Dominantní jsou vchody č. 35 a 37.

 

Plzeňské služby - ředitelem útvaru správy bytů p. Šnebergerem byl výboru předložen návrh nového znění mandátní smlouvy mezi správcem Plzeňské služby a SVJ Zábělská.

 

S firmou Výtahy VOTO s.r.o. byla podepsána 8.11. 2013 smlouva o dílo - servisní smlouva č.31042 k zajišťování komplexního servisu u výtahů.

V období od 1.4. 2014 do 31.8.2014  (5.měsíců) servis stávajících 6 výtahů (16.500,- Kč bez DPH). V období od 1.9. 2014 do 30.11.2014 – dodávka a montáž 6 nových výtahů (servis ….0,- Kč). Po předání nových výtahů roční servis zdarma.

První fakturace za servis dle servisní smlouvy č. 31041 bude za období 12/2015 -  02/2016. 

Výtahy VOTO mají zájem o umístění reklamy (logo firmy) na štít domu Zábělská 37 směrem k prodejně M.A.T. Za umístění reklamy nabízejí:..

a)      zdarma servis výtahů 5 měsíců (4/2014 – 8/2014) + odečet 71.000,- z poslední faktury za dodávku nový výtahů. (87.500,- + 15% DPH) Celkem 100.625,- Kč

b)      zvětšení okna všech šachetních dveří u nových výtahů (36 dveří) ……165.600,- Kč včetně DPH.

V případě této varianty požadují umístit logo firmy Výtahy VOTO na oba štíty domu tj. Zábělská 27 a 37.

p.Ollari posoudil nabídky instalatérských firem C+V Instalatérské práce a Otýs a Reichl na výměnu ležatých rozvodů TUV v technickém podlaží našeho domu. Závěr posouzení: firma Otýs a Reichl se specializuje na výměnu „ležáků“ a proto p.Ollari doporučuje výboru vybrat pro realizaci kompletní výměny ležatých rozvodů TUV firmu Otýs a Reichl. P. Dolenská byla pověřena projednat  realizaci zakázky s instalatérkou firmou  Otýs a Reichl. 

14.11.2013 u ČSOB, a.s. byl podepsán úvěr a otevřen úvěrový účet na realizaci kompletní revitalizace domu včetně výměny výtahů.

Přítomni: ČSOB – p.Marcela Khodlová, firemní úvěrový poradce, Mgr.Blahoutová – poradkyně pro revitalizaci a financování, SVJ Zábělská – p.Dolenská a p.Kasalová 

Pro všechny vchody zajištěna posypová sůl (zimní údržba chodníků) - p.Dolenská 

Výbor požádal ÚMO Plzeň 4, odbor životního prostředí o úpravu  zeleně s ohledem na plánovanou revitalizaci domu – umístění lešení.

p.Kuchtová – bude odstraněn strom za domem Zábělská 35 

Příkazy k úhradě – kontrolu a předání k proplacení ČSOB, a.s. (p.Dolenská a p.Kasalová) 

zapsala: Dolenská