Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru SVJ dne 27. února 2013

1. 3. 2013

Na jednání výboru SVJ pro dům č.p. 1146-1151 konaném dne 27. února 2013 byli přítomni :

p. Dolenská, p. Klement, p. Kasalová

Na jednání výboru byla řešena otázka dlužníků, zhodnocení stavu k 31. lednu 2013 a projednána opatření k vyrovnání dlužných částek. Za účelem uplatnění dalších právních kroků byl kontaktován advokát Mgr. Kuděj. Jeden z dlužníků byl kontaktován předsedkyní paní Dolanskou přímo v bydlišti v Plzni-Újezdě. Při tomto dlužník přislíbil dluh uhradit.

Dne 30. ledna 2013 jednala p. Dolenská se zástupci poradensko informačního střediska firmy Prokuro domus, s.r.o. ohledně jejich pomoci při komplexní rekonstrukci bytového domu. Uvedená firma zdarma vypracuje nabídku a její zástupci jsou ochotni se účastnit na shromáždění SVJ.

Dne 13. února 2013 jednala p. Dolenská s p. Duchoněm ohledně jeho nabídky zajištění revitalizace domu. Jednání se účastnil Ing. Václav Petráš, odborný asistent Fakulty aplikovaných věd Zpč. univerzity, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a pro požární bezpečnost staveb. Jmenovaný nezávazně provedl na základě tohoto jednání dne 20. února 2013 kontrolu úniku tepla z obvodového pláště domu Zábělská 27-37. Měření termokamerou potvrdilo výrazný únik tepla z obvodového pláště, únik je i na bočním zateplení, výrazné ztráty jsou kolem oken, lodžií, vstupních dveří, na spojích jednotlivých panelů, panely technického podlaží, ale i v místech, kde v obytné části jsou vedeny stoupací rozvody topení.

Výbor projednal otázky spojené s prováděnou opravou rozvodu TUV, SV a cirkulace, samostatná informace je v části aktuality.

Dne 22. února 2013 jednala p. Dolenská s jednatelem firmy INNOVA group, s.r.o.. Uvedená firma nabízí komplexní rekonstrukce panelových bytových domů z pohledu zajištění financí. Nejedná se o stavební firmu.

Výbor projednal informace k deratizaci v domě, poslední byla v listopadu 2011. V nejbližší době proto bude zajištěno obnovení nástrah, zejména v technickém podlaží.

P. Dolenská kontaktovala p. Velíška ohledně rozšíření příjmu televizních programů na společné anténě. Dne 1. března 2013 provede p. Velíšek kontrolu vybavení společné antény a navrhne další možnosti úpravy spolu s cenovou nabídkou. Přístup k základnímu rozvodu antény zajistí p. Klement s p. Kasalovou.

Na výboru byla dále projednána příprava domovních schůzí a zajištění pozvánek do jednotlivých vchodů domu.

                                                                                                          výbor SVJ