Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru SVJ dne 27. března 2013

24. 5. 2013

Zápis z jednání výboru SVJ pro dům č.p. 1146-1151 konané dne 27. března 2013

Přitomni : p. Dolenská, p. Klement a p. Kasalová

Výbor projednal na základě podkladů od Plzeňských služeb, s.r.o. stav placení záloh do FO a FS, seznámil se se stavem dlužníků a přijal opatření k řešení tohoto problému.

27.2. jednala p. Dolenská se stavitelstvím Šmíd - obchodní manažerkou Mgr. Šimicovou a vedoucí obchodního oddělení p. Chaloupkovou, které předaly kontakt na projektanty, firmu Schindler (výtahy) a finanční poradkyni. Dále byly výboru předány reference o revitalizacích provedených firmou Šmíd.

4.3. navštívila p. Dolenská informačně poradenské středisko JM servis (přítomni p. Effenberger, p. Červenka a p. Pícl). Výboru byl předán návrh na celkovou regeneraci bytového domu Zábělská 27-37, včetně návrhu na financování revitalizace. Dále byla nabídnuta účast projektanta na členské schůzi SVJ.

P. Velíšek předal výboru cenovou nabídku na doplnění STA o TV kanál 56, cena cca 5.000,-Kč. Realizace byla odsouhlasena na domovních schůzích a vlastníci byli na nástěnkách informováni o možnosti naladit si uvedený Tv kanál. P. Dolenská předala p. Velíškovi písemnou odbjednávku. Montáž zařízení byla provedena 13.3. - práci převzal p. Klement.

5.3 a 7.3.  se uskutečnily domovní schůze Zábělská 27-37 za účasti členů výboru (viz. prezentační listiny). Na programu bylo zabezpečení vstupů do domů - výměna zámkových vložek do vstupních dveří. Odsouhlasena celková investice cca 9.000,-Kč. Zámkové vložky a jejich spárování (zadní a přední vchod jeden klíč) včetně potřebného počtu klíčů zajistilo zámečnictví p. Koldy, Popelnicová ul.. Objednávku včetně organizaci výměny zajistila p. Dolenská. Výměnu vložek a předání klíčů vlastníkům rovedli " Zábělská 27- p. Kovář, Zábělská 29 - p. Klement, Zábělská 31-p. Uher, Zábělská 33- p. Dolenská, Zábělská 35- p. Schluck, Zábělská 37- p. Ollari.

6.3. jednala p. Dolenská se zástupcem pojišťovny Allianz p. Kaňkou o úhradě škodné události z pojistky domu (havarie vodovodního rozvodu dne 15.2. a vloupání do kočárkoven dne 24.2.). P. Dolenská provedla hlášení pojistné události prostřednictvím formulářů pojišťovny přes internet. Výbor SVJ byl vyzván pojišťovnou k doložení dokumentů a údajů, které se týkají škodné události.

11.3. jednala p. Dolenská se zástupkyní ČSOB p. Khodlovou-firemní úvěrový poradce, o podmínkách financování případné revitalizace. SVJ byla zaslána nabídka úvěru na rekonstrukci a modernizaci domu.

14.3. jednala p. Dolenská s jednatelem INNOVA group p. Kyliánem a projektantem p. Dienstbierem o možnosti spolupráce při realizaci revitalizace domu Zábělská 27-37. Zcela nezávazně pak společně vyplnili dotazník jako jeden z podkladů pro zpracování technického posouzení s možností financování revitalizace domu.

15.3. jednala p. Dolenská s Mgr. Blahoutovou, AR consulting, nezávislá poradenská kancelář v oblasti revitalizace bytových domů. Byla nám nabídnuta pomoc při revitalizaci, financování, organizaci výběrových řízení na dodavatele, energetický audit, státní dotace, projektová dokumentace, stavební povolení a pod..

21.3. předala p. Kasalová nové klíče od vstupních dveří domu Zábělská 27-37 p. Gabrielovi-Plzeňské služby - odečty pro teplárnu a poštovní doručovatelce předáno 6 ks klíčů.

21.3. předal jednatel INNOVA group p. Kilián p. Dolenské návrh na revitalizaci panelového domu Zábělská 27-37.

Příkazy k úhradě - kontrolu a předání k proplacení ČSOB, a.s. (p. Dolenská a p. Kasalová).

zapsala : Dolenská