Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru SVJ dne 22. srpna 2013

27. 8. 2013

Zápis z jednání výboru SVJ pro dům č.p. 1146-1151 ul. Zábělská, Plzeň

konané dne 22. srpna 2013

 

Přítomni: p. Dolenská, p. Klement, p. Kasalová,  p.Vlková, p.Sýpal

 

1) Plzeňské služby předaly výboru informaci o platební bilanci v rámci SVJ. V červenci 2013 byl vyčíslen celkový dluh ze strany vlastníků na doplatcích vyúčtování za rok 2012 a plateb do FO a FS v hodnotě 93.631,-Kč. Na této částce se podílí 14 vlastníků-členů SVJ.

 

Opatření:

Plzeňské služby - p.Přenosilová zašle písemné upomínky vlastníkům, kteří neuhradili nedoplatky za r.2012. Ostatní dlužníky upozorní výbor s požadavkem na urychlené vyrovnání dlužných částek.

Výbor upozorňuje všechny vlastníky, že v návaznosti na přípravu revitalizace domu a finanční zajištění bude poskytovatelem úvěru hodnocena i platební bilance společenství a vinou několika jedinců může dojít ke komplikacím při získávání finančních prostředků.

 

2) Výbor SVJ obdržel od pojišťovny Allianz  dopisy o ukončení šetření škodní události – opakované havárie TUV v technickém podlaží. Na základě výsledků šetření nám sdělují, že nemohou vyhovět žádosti o pojistné plnění. Vzniklé poškození nenastalo vlivem žádného z pojištěných rizik. 

 

3) 27. 6. a 13.8. zaslala p.Dolenská na instalatérskou firmu C+ V (p.Vondráček) 2 dopisy se žádostí o vyčíslení nákladů na výměnu ležatých rozvodu TUV (preventivní opatření na opakující se havárie TUV v technickém podlaží). Na naši žádost firma nereagovala.

 

4) p.Dolenská se setkala se zástupci firem ohledně rekonstrukce výtahů:

10.7. firma OTIS  p.Kohoutek

15.7.  a 18.7. výtahy VOTO p.Hoferek

16.7. a 19. 7. firma eSVe výtahy Ing.Kolesa

Výboru SVJ předány nabídky na kompletní výměnu výtahů, které byly zařazeny do výběrového řízení. Porovnání nabídek na výměnu výtahů provede p.Blahoutová

 

5) 21.8. přijala p.Dolenská další nabídku na rekonstrukci výtahů od firmy Eurovýtahy – Ing.Machala. Na základě záporných referencí od Ing.Liškové a p.Vlkové nebyla firma zařazena do výběrového řízení.

 

6) 15.7. se uskutečnila schůzka p.Dolenské s p.Boudou, jednatelem stavební firmy RB Plzeň s.r.o. Firma má zájem se podílet na dozateplení střechy našeho domu. Firma se specializuje na zateplování střech cca 15 let. Cenová kalkulace nebyla předložena.

 

7) 16.7. s firmou Planstav (Ing.Mužíková) podepsána objednávka na zpracování projektové dokumentace a energetického auditu (dle seznamu rozsah prací), celkem ….133.100,- Kč

 

8) 23.7. byla provedena pracovníky firmy Planstav fyzická prohlídka domu za účasti p.Šimana (pověřen výborem). Kontrolována byla střecha, technické podlaží se zaměřením na meziprostor spoje domů, lodžie ve dvou bytech, společné prostory, vnější rozměry domu. Byla pořízena fotodokumentace. Ve spojení s uvedenou prohlídkou zde byl i statik, který provedl pouze vnější prohlídku stavby.

9) 1.8. opět za účasti p.Šimana si  prohlédl náš dům energetický expert Ing. Martin Jandoš, za účelem zpracování návrhu na zateplení  budovy s ohledem na tloušťku tepelných izolantů.

 

10) Prostřednictvím dotazníku oslovit vlastníky s otázkou zda požadují  na lodžiích držáky na prádlo a umístění držáků  satelitů na fasádu domu. Svoje stanovisko potvrdí vlastníci podpisem. Zpracování dotazníku – p.Dolenská

 

Předání dotazníků pro Zábělská.27 a Zábělská. 37 – p.Vlková      

                                     Zábělská 29 – p.Klement      

                                     Zábělská 31 – p.Sýpal

                                     Zábělská 33 – p.Dolenská   

                                     Zábělská 35 – p.Kasalová  

 

11) Výbor obdržel žádost p.Kučerové na výměnu prasklého radiátoru v prádelně Zabělská 29.

Oslovit p.Ollariho (Záb.37) zda by provedl výměnu poškozeného radiátoru.

zajistí:p.Dolenská a p.Klement

 

Příkazy k úhradě – kontrolu a předání k proplacení ČSOB, a.s. (p.Dolenská a p.Kasalová)

 

zapsala: Dolenská