Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru SVJ dne 22. a 23. ledna 2014

15. 2. 2014

Zápis z jednání výboru SVJ pro dům č.p. 1146-1151 ul. Zábělská, Plzeň

konané dne  22. a 23. ledna 2014

 

přítomni: p. Dolenská, p. Klement, p. Kasalová, p.Sýpal

omluveni: p.Vlková

ostatní: Mgr.Blahoutová, poradkyně pro revitalizaci

             22.1. zástupci stavební firmy MIRAS:  p.Fictum, p.Eret, p.Hosnedl

             23.1. zástupci stavitelství Šmíd: p.Šmíd, p.Mitaz, p.Šimicová

 

22.1. schůzka se zástupci stavební firmy MIRAS

Stavební firma přestavila svoji nabídku. V diskusi se členy výboru odpovídali zástupci firmy na otázky týkající se zateplovacího systému (srovnání Caparol – Weber), zábradlí na balkonech, platební podmínky, vícepráce, způsob fakturace, záruky, termín zahájení a dokončení stavby. Bonusy, které firma nabízí v případě realizace. Předán seznam referencí o firmě z jiných SVJ v okolí (Doubravka).

23.1. schůzka se zástupci stavitelství Šmíd

Stavební firma přestavila svoji nabídku. V diskusi se členy výboru odpovídali zástupci firmy na otázky týkající se zateplovacího systému, (srovnání Caparol – Weber), zábradlí na balkonech, znovu zasklení lodžií, platební podmínky, způsob fakturace, záruky, termín zahájení stavby, termín zhotovení, řešení problémového místa v místě styků domů č.29 a č.31. Bonusy, které firma nabízí v případě realizace, Předán referenční seznam revitalizací objektů postavené panelovou technologií (realizace r.2006 – 2013). Podrobné informace budou podány na informativní schůzce SVJ dne 27.2.2014. 

20.1. se uskutečnila  schůzka p.Dolenské s p.Hadrabovou a p Krhounkem, pracovniky ÚMO Plzeň 4., odbor životního prostředí. V době vegetačního klidu bude provedeno zmlazení nebo odstranění některých keřů kolem domu.

Příprava informativní schůzky pro vlastníky k plánované revitalizaci termín: 27.2. 2014 od 18,00 hod – velký sál D-klubu, Zábělská (zajistí p.Dolenská přes p.Michálkovou).

Připravit text pozvánky a v jednotlivých vchodech umístit pozvánky na nástěnky a v přízemí na dveře výtahu  – zajistí p.Dolenská. Vlastníkům, kteří mají mailové adresy bude zaslána pozvánka mailem.

20.1. požádal výbor p.Přenosilovou (Plzeňské služby) o doplnění identifikačních údajů pro ČEZ z důvodů rekonstrukce rozvaděčů (elektroskříně u 6ti vstupů domu). 22.1. p.Přenosilová odpověděla, že čeká na vyúčtovaní faktury z ČEZu kde budou všechny požadované informace. Pokud nebudou faktury k dispozici do konce týdne připraví požadované údaje (ze starých faktur) 27.1.

 

zapsala: Dolenská