Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru SVJ dne 12.6.2014

23. 6. 2014

Zápis z jednání výboru a stavební komise SVJ pro dům č.p. 1146-1151 ul. Zábělská, Plzeň  konané dne  12. června 2014

 

přítomni: p. Dolenská, p. Klement, p. Kasalová

omluveni: p.Vlková        

Paní Dolenská opět jednala s  firmou Balkon systém  (p.Sedláček) o znovu zasklení lodžií, předány kontakty na vlastníky příslušných bytů. 

Výbor schvaluje žádost majitele bytu č. 5, Zábělská 27, na zasklení lodžie. Provedení by se nemělo výrazně lišit od zasklení lodžie bytu č. 11, Zábělská 27.

Na základě usnesení ze shromáždění 29.5. 2014  byla sepsána výpověď mandátní smlouvy Plzeňským službám. Výpovědní lhůta je 6 měsíců. Výpověď osobně předá na Plzeňské služby 16.6. 2014 p. Kasalová. 

Dnes byla dokončena výměna zvonkových tabel a domácích telefonů. Majitel bytu č. 10, Zábělská 35 odmítl vpustit pracovníky Elektromontáží do bytu – zvonek je v provozu, domácí telefon bude uschován v kanceláři SVJ. 

Výboru předložen návrh smlouvy o umístění reklamy na severní štít domu Zábělská 37.

Ve smlouvě chybí: odstranění reklamy po uplynutí dohodnuté doby (10let).

Připomínky výboru: reklamu odstraní firma Výtahy Voto na své náklady, zhotovení reklamy v souladu s podmínkami záruky o dílo (centrální rozvody STA. – p.Dolenská

Stavitelství Šmíd předán jmenný seznam majitelů bytů podle čísel bytů a vchodů – znění jmenovek na nové poštovní schránky – p.Dolenská. 

Do 26.6. předat zhotoviteli (stavitelství Šmíd) seznam majitelů bytů včetně telefonních kontaktů, kde se budou provádět opravy omítek kolem oken včetně soupisu závad zjištěných majiteli bytů - p.Dolenská 

ÚMO Plzeň 4 má připravenou novou tabulku s označením ulice. 

Usnesení ze shromáždění vlastníků 29.5.2014 vyvěsit v jednotlivých vchodech. p.Dolenská 

Příkazy k úhradě – kontrolu a předání k proplacení ČSOB (p.Dolenská a p.Kasalová)

  

Zapsala: Dolenská