Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru dne 8.3. 2016

19. 6. 2016

Zápis z jednání výboru SVJ pro dům č.p. 1146 - 1151 ul. Zábělská, Plzeň konané dne 8. března 2016

přítomni: p. Dolenská, p. Klement, p. Vlková, p. Kasalová 

host: Mgr. Alena Blahoutová, Ing. Martin Hadrava  

 

dlužníci – saldo uživatelů k 29. 2. 2016

p. Tolar dluh 58.492,- Kč - p.Dolenská urgovala vyřízení pohledávky u Mgr. Kuděje.Výbor obdržel písemné vyjádření advokátní kanceláře ze dne 21.2. 2016: soud připustil změnu žaloby, soudní poplatek uhrazen, čekáme na soudní rozhodnutí, 

p. Šmíd dluh 55.919,- Kč -p.Dolenská urgovala vyřízení pohledávky u Mgr. Kuděje.Výbor obdržel písemné vyjádření advokátní kanceláře ze dne 21.2. 2016: pohledávka přihlášená do insolvence …..25.312 Kč, v této věci byla usnesením KS ze dne 4.1. 2016 schválena konečná zpráva, na jejímž základě obdrží SVJ 100% přihlášené pohledávky. Pohledávka bude uhrazena po právní moci usnesení KS v Plzni. Na zbývající částku 30.607 Kč byla zaslána dlužníkovi předžalobní upomínka k zaplacení dlužných plateb, nedojde-li k úhradě dluhu, pak bude třeba podat žalobu.            

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  na doporučení Mgr.Blahoutové byl na jednání výboru pozván Ing. Hadrava, který seznámil členy výboru s možnostmi jak snížit spotřebu tepla po celkovém zateplení domu, spotřeba tepla by se měla snížit o 15-20%.

Současně Ing.Hadrava provedl prohlídku stávajícího stavu otopné soustavy (pata) ve vchodu  Zábělská 33. Ing.Hadrava předloží výboru studii – návrh úprav na snížení roční spotřeby tepla po celkovém zateplení a osazení plastových oken domu Zábělská 27-27 (cena za studii pro 3 vchody 4 500 Kč). Podklady pro zpracování studie předloží Plzeňské služby – roční spotřeba tepla na vytápění za rok 2012 -2015

-   25.1. byla p.Dolenská pozvána ke Krajskému soudu jako svědek ve věci vloupání do kočárkovém SVJ v r.2013.

-  4.2. provedla firma Otýs a Reichl výměnu stoupacího potrubí studené a teplé vody, jednalo se o stoupačku Zábělská 27 (prádelna, byt č. 3, 5, 7, 9 a 11). Vlastníci byli o termínu informováni od p.Vlkové. Problém se zajištěním vstupu do BJ nastal v bytě č.9, kde vlastník s rodinou odjel na dovolenou a současně mají zazděný přístup do šachty (po rekonstrukci koupelny). Po dohodě s firmou byla provedena výměna stoupaček z prádelny pouze do 3.patra.

Vyjádření výboru: v případě havárie na TV a SV v horních patrech (byt č. 9 a 11) bude náklady za opravu hradit vlastník BJ č.9 paní Malinová.

-  počátem ledna 2016 na základě stížností vlastníků – závada na společném rozvodu STA,požádal výbor  o vyjádření firmu Kalsat. Jednalo se o rušení signálem LTE  (vysokorychlostní internet mobilních operátorů), jako řešení navrhla firma Kalsat dovybavení STA filtry LTE.

-  Plzeňské služby pořádají informativní schůzku předsedů SVJ, kde se bude projednávat změna v systému svozu komunálního odpadu a způsob jeho úhrady.    Termín: 14.3. 2016 v 17,30 hod (zasedací místnost ÚMO Plzeň 4). Za SVJ - p.Dolenská

-  Záb. 27 výměna čidla, oprava osvětlení

-  Záb. 29 výměna čidla, oprava osvětlení

-  Záb. 31 výměna čidla, oprava osvětlení

-  Záb. 33 výměna čidla, oprava osvětlení

-  platba za provoz estránky na r.2016

-  platba telef. výtahy 11/2015 – 2/2016

 

zapsala: Vlková