Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis z jednání výboru dne 31.8. 2016

9. 9. 2016

Zápis z jednání výboru SVJ pro dům č.p. 1146 - 1151 ul. Zábělská, Plzeň konané dne  31.srpna  2016

přítomni: p. Dolenská, p. Klement, p. Baráthová, p. Kasalová 

Plzeňské služby:

dlužníci – saldo uživatelů k 31 8. 2016           

Záb. 37 – p. Šmíd dluh  186,- Kč  

           

Příprava na shromáždění vlastníků –  22. 9. 2016

p.Dolenská - termín a objednávku na ÚMO (D-klub), připravit pozvánku a plné moci, zprávu o činnosti výboru za období 6/2015-8/2016, předložení změny stanov dle NOZ, způsob rozúčtování služeb a zejména svoz odpadu

p.Kasalová – prezence, vyúčtování za rok 2015, hospodaření SVJ

p.Klement - uhrazení poplatku za pronájem sálu na ÚMO 4

p.Baráthová – korespondenční komunikace s vlastníky, zápis ze shromáždění, příprava usnesení

Plzeňské služby - prezenční listiny, zajistit elektronické hlasování na shromáždění

p.Baráthová zajistila namnožení návrhu nových stanov pro vlastníky (30x)  

22.2. zaslána pozvánka na shromáždění spolu s návrhem nových stanov (dle seznamu e-mailových adres). Vlastníkům, kteří nemají e-mailovou adresu  byl návrh nových stanov včetně pozvánky předán do poštovních schránek (p.Dolenská a p. Baráthová)

p.Kasalová seznámila výbor se zprávou o hospodaření SVJ za r.2015 (fond oprav)

Na výboru projednána dosud nezaplacená částka 186,- Kč, která zbývá po vyrovnání dluhu pana Šmída (55.919,- Kč. Na účet  SVJ  byla zaslána částka 63.066,- Kč. (dluh + úroky z prodlení). Přítomní členové výboru souhlasí s tím, aby Plzeňským službám byl dán pokyn –odepsat dlužnou částku 186,- Kč.

Připravit přípěvek do diskuse – reakce výboru na dopis paní Kučerové vlastníkům

- všichni členové výboru

zapsala: Baráthová