Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru dne 23.6. 2016

Zápis z jednání výboru SVJ pro dům č.p. 1146 - 1151 ul. Zábělská, Plzeň konané dne  23. června 2016

přítomni: p. Dolenská, p. Klement, p. Vlková, p. Kasalová 

Plzeňské služby:

dlužníci – saldo uživatelů k 31 5. 2016

Záb. 35  - p. Tolar dluh  2.920,- Kč                

Záb. 37 – p. Šmíd dluh  186,- Kč  

           

Opatření:

p. Tolar  - 10.5. na účet SVJ zaslána  částka 54.973,- Kč (dluh do FO), přetrvává dluh 2.920,- Kč. Výbor upozorní pana Tolara na zaplacení zbývající částky do FO.

p. Šmíd  - 16.5. na účet SVJ zaslána částka 63.066,- Kč (jistina rok 2012-2014, poplatky z prodlení, úroky prodlení). Výbor upozorní pana Šmída na zaplacení zbývající částky 186,- Kč do FO.

příprava nových stanov – 19.4., 25.4., 9.5., 17.5. a 1.6. (členové výboru). Dokončeno zpracování nových stanov společenství, byly provedeno poslední úpravy a návrh je připraven  k předání vlastníkům k připomínkování. Návrh bude  zaslán vlastníkům e-mailem jeden měsíc před konáním shromáždění. Vlastnici,  kteří nemají e-mailovou adresu bude doručen návrh nových stan do poštovních  schránek.

Předpokládaný termín shromáždění – 2.polovina září 2016.

16.5. se uskutečnila schůzka s paní Bendovou, účetní Plzeňských služeb       ohledně účetní uzávěrky za r.2015 (objasnění účetních položek) a přípravy podkladů pro zprávu o hospodaření SVJ za r.2015. (p.Dolenska p.Kasalová)

pojišťovně Allianz nahlášena škodná událost –prasklá stoupačka Zábělská    29 dne 9.5. (poškozená p.Radová)

2.5. prasklá stoupačka Zábělská 27 mezi 3. a 4.podlažím (byt č. 9).Faktura za   výjezd havarijní služby předána vlastníkovi k zaplacení.

Když se 4.2. prováděla výměna rozvodů TV a SV nebyl do bytu č.9 umožněn    přístup a  tak ve 4. a 5.patře zůstaly staré rozvody.

23. 5. firma Otýs a Reichl v rámci opravy (po havarii TV) dokončila výměnu svislých rozvodů ve 4. a 5.patře a fakturu uhradilo  ŚVJ. Výměna stoupaček Zýbělská 27 (prádelna, byt. č.3, 5, 7, 9 a 11) je tudíž kompletní.

Škodnou událost v důsledku havárie vody nahlásil pojišťovně Allianz poškozený (p.Kovář).

8.6. vlivem nepříznivých klimatických podmínek – úder blesku, došlo k poškození rozvaděče ve výtahové šachtě Zábělská 37 – výtah byl mimo provoz. Hlášeno pojišťovně Allianz  a (předběžná cena za výměnu rozvaděče cca 100.000,- .

Výši škodné události posoudil likvidátor pojišťovny. Výměnu rozvaděče a opětovné uvedená výtahu do provozu provedla firma Výtahy VOTO  16.6.

během měsíce června budou vlastníkům vypláceny přeplatky za topnou sezónu 2015 (Plzeňské služby). Případné dluhy vůči SVJ budou vlastníkům odečteny z přeplatků.

Paní Kučerové, Zábělská 29, zaslala výboru dopis, ve kterém uvádí, že výbor záměrně, účelově, úmyslně a vědomě lživě informoval vlastníky o průběhu revitalizace včetně zřízení úvěru u ČSOB, dále uvádí, že vlastníci nejsou informováni o hospodaření s finančními prostředky SVJ. Ve svém dopise p.Kučerová napadá výbor, že od začátku revitalizace dělal vše k prosazení vlastních zájmů a členy SVJ informoval záměrně a úmyslně vědomě tak, aby věděli co nejméně o tom a za jaké práce se utrácejí peníze nás všech.

Všichni členové výboru se důrazně ohrazují proti takovému nařčení a zvažují podat na paní Kučerovou trestní oznámení za pomluvu a křivé obvińování.

 

zapsala: Vlková