Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru dne 19.9.2015

24. 9. 2015

Zápis z jednání výboru SVJ pro dům č.p. 1146 - 1151 ul. Zábělská, Plzeň konané dne  16.září 2015

 

přítomni: p. Dolenská, p. Klement, p. Vlková, p. Kasalová    

Plzeňské služby:

dlužníci – saldo uživatelů k 31.8.2015 činí celkem  135.874,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- kontrola úkolů z minulého jednání výboru

a) Plzeňské služby osloví deratizační službu k provedení deratizace v domech (p. Přenosilová)

b) na základě revizní zprávy plynového zařízení (4/2015) zjištěny poškozené nebo zastaralé uzávěry před plynoměry. Vzhledem k jejich stavu a stáří doporučena p. Novákem výměna všech uzávěrů u plynoměrů.

Po dohodě s referentkou Plzeňských služeb budou závady zjištěné při revizi plynu odstraněny v rámci výměny vodoměrů – říjen 2015, kdy bude zajištěn vlastníky přístup do bytů.

- výměna vodoměrů na TV i SV bude hrazena z FO  (odsouhlaseno na shromáždění vlastníků 28.5.2015)

- výměna uzávěrů před plynoměry bude rovněž hrazena z FO (odsouhlaseno výborem 16.9.2015)

- během října 2015 provede instalatérská firma Otýs a Reichl výměnu vodoměrů na SV a TV.

  Na termín výměny budou vlastníci upozorněni vývěskou – zajistí firma Otýs a Reichl.

- byt. jednotka č.4, Zábělská 37 (dlužník p. Šmíd) byla prodána v 5/2015 v elektronické dražbě (insolvenční správce).

  byt. jednotka č.10, Zábělská 35 (dlužník p. Tolar) byla prodána v 6/2015 v dražbě  (exekutorský úřad).

  Výbor SVJ prostřednictvím právního zástupce - advokátní kancelář Mgr. Kuděje požaduje uhrazení dluhu z prodeje nemovitostí.

- Magistrát města Plzně, Šroupova 5 vydal rozhodnutí o registraci k poplatku za komunální odpad. Od 1.9.2015 provádí 2x týdně svoz komunálního odpadu společnost Čistá Plzeň,  s.r.o., člen skupiny Plzeňská teplárenská a.s., tel: 377 180 902. Dle svozového plánu (Doubravka) – úterý/pátek.

  Poplatek za svoz komunálního odpadu – 2x ročně, výše předpisu 9.38 7,- Kč.

2015-09-08-1348---kopie.jpg

 

- Zábělská 27 (3.9.2015) neznámý vandal poškodil skleněnou výplň dveří (zadní vstup do domu). Závada nahlášena p. Machovcovi, který objednal nové sklo a zajistí jeho výměnu do 14 dnů.  

  Výbor provedl hlášení škodné události pojišťovně Allianz. Současně zajistil překrytí skla kartonem, aby nedošlo k případnému úrazu osob.

- z rozhodnutí ÚMO Plzeň 4 budou odstraněny napadené jehličnany před vstupem do domu Zábělská 37 v době vegetačního klidu (říjen 2015 - březen 2016)

- ÚMO Plzeň 4, finanční odbor vyzval výbor SVJ o vyjádření k nabídce darování sušáků na prádlo, které jsou umístěny za domem a pronájmu pozemku (již bylo v r.2006).V případě nezájmu budou konstrukce sušáků postupně odstraňovány.

Výbor písemně oznámil na  ÚMO 4, že SVJ nemá zájem o stávající sušáky včetně pronájmu pozemků.

 

  • Plzeňské služby: od 1.9. nová účetní paní Ludmila Bendová (místo paní Růžičkové),
  • tel: 377499420, 739540373

 

 

zapsala: Vlková