Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru dne 14. 4. 2016

19. 6. 2016

Zápis z jednání výboru SVJ pro dům č.p. 1146 - 1151 ul. Zábělská, Plzeň konané dne 14. dubna 2016

přítomni: p. Dolenská, p. Klement, p. Vlková, p. Kasalová 

 

dlužníci – saldo uživatelů k 31. 3. 2016

p. Tolar dluh 58.492,- Kč - stále čekáme na soudní rozhodnutí (viz zápis výboru ze dne 8.3. t.r.)          

p. Šmíd dluh 55.919,- Kč - pohledávka (25 312,- Kč) bude uhrazena po právní moci usnesení KS v Plzni. (viz zápis výboru ze dne 8.3. t.r.). Na zbývající částku 30.607 Kč byla zaslána dlužníkovi předžalobní upomínka k zaplacení dlužných plateb, nedojde-li k úhradě dluhu, pak bude třeba podat žalobu.           

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  Ing.Hadrava zpracoval studii – Návrh úprav na snížení roční spotřeby tepla po    celkovém zateplení a osazení plastových oken domu Zábělská 27-27. Podkladem pro zpracování studie byla roční spotřeba tepla na vytápění za rok 2012 -2015.   Cena za studii 4.840,- Kč.

-  14.3. 2016 se paní Dolenská zúčastnila schůzky předsedů SVJ, kterou pořádal správce domu Plzeňské služby. Tematicky byla věnována schůzka Vyhlášce statutárního města Plzně č.4/2014, ve znění vyhlášky č.2/2015, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. SVJ navrženy 2 možnosti platby poplatku za komunální odpad:

    1) SVJ uhradí prostřednictví správce poplatek za komunální odpad z prostředků fondu na správu domu a rozúčtování bude dle podílů.

    2) Výbor společenství (prostřednictví správce) rozúčtuje poplatek za svoz odpadu placený z účtu SVJ na jednotlivé uživatele bytů

Výbor navrhuje předložit shromáždění ke schválení variantu č.2

Vybranou variantu předloží výbor SVJ ke schválení shromáždění během roku 2016.

- od Plzeňských služeb jsme obdrželi vyúčtování tepla, teplé vody, studené vody a služeb spojených s užíváním bytu za rok 2015. Na základě vyúčtování bude celkem vyplaceno 62 přeplatků (celkem 583 153,- Kč)  a pouze 4 vlastníci mají nedoplatek (celkem 17.738,- Kč).

Předání vyúčtování za r.2015 vlastníkům zajistí členové výboru.

   Zábělská 27  (p.Vlková)
   Zábělská 29 + 31 (p. Klement)
   Zábělská 33 (p. Dolenská)
   Zábělská 35 + 37 (p. Kasalová)

Vývěskou byli vlastníci vyzvání, aby nahlásili písemně číslo účtu spolu s kódem banky, kam jim bude poukázán přeplatek.

a) členům výboru

b) e-mailem přímo na Plzeňské služby

- 14.4. 2016 dle plánu revizí byla provedena revize hasicích přístrojů ve všech strojovnách výtahů

 - příprava nových stanov – členové výboru, termín schůzky: 19.4. a 25.4.

 

zapsala: Vlková