Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru dne 12.2.2015

14. 4. 2015

Zápis z jednání výboru  SVJ pro dům č.p. 1146-1151 ul. Zábělská, Plzeň  konané dne  12. 2. 2015

přítomni: p. Dolenská, p. Klement, p.Vlková

omluveni: p. Kasalová    

Plzeňské služby:

dlužnící - saldo (dluh) vlastníků k 31.1. 2015 celkem 101.194,-Kč

Záb. 33 -  dva dlužníci, jeden dluh 262,-Kč, druhý dluh 5.398,-Kč

Záb. 35 - dva dlužníci, jeden dluh 47.698,- Kč, druhý dluh 29,-Kč   

Záb. 37 - dva dlužníci, jeden dluh 13.718,- Kč, druhý dluh 34.089,-Kč          

Opatření:

Dlužník ze Zábělské 33 upozorněn na úpravu záloh na základě usnesení ze shromáždění.   Druhý dlužník – zaslána upomínka na doručenku (Plzeňské služby)

Dlužník ze Zábělské 35 - Krajský soud v Plzni vydal 29.1.2015 platební rozkaz k zaplacení dlužné částky. Výbor projedná další postup případné exekuce s advokátní kanceláří Mgr.Kudějem

Jeden dlužník ze Zábělské 37 na základě opakujícího se dluhu poštou na doručenku zaslána předžalobní upomínka (Plzeňské služby)

Druhý dlužník ze Zábělské 37 -  Krajský soud udělil insolvenčnímu správci souhlas ke zpeněžení nemovitosti prostřednictvím realitní společnosti Gaute v elektronické aukci.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se zástupci firmy Výtahy Voto (p.Kosohorský a p.Hoferek) jednala p.Dolenská o úpravě vnitřní části schodiště po odstranění starého zábradlí.

14.1. proběhla schůzka p.Dolenské s p.Khodlovou – převod účtu SVJ z ERA do modré ČSOB, Americká 60. U ČSOB již má SVJ vedený úvěr a číslo běžného účtu se nemění, zůstává stejné.

19.1. se konala ve vchodu Zábělská 27 domovní schůze, které se za výbor zúčastnila p.Dolenská

28.1. se uskutečnila schůzka p.Dolenské a p.Klementa s Ing.Rubriciusem, stavební dozor revitalizace. Schůzka se týkala uvolnění pozastávky (poslední faktura) pro firmu Šmíd. Byly zkontrolovány položky uvedené na faktuře a ing.Rubricius doporučil proplacení.

Výbor zaslal dopis jednateli stavební firmy Šmíd se žádostí o nalepení protiskluzových pásků na vstupní schodiště, povrch schodů je velmi hladký a na mokru či námraze hrozí nebezpečí úrazu. Dle sdělení pana Šmída firma provede montáž protiskluzových pásků na své náklady, nutno však dodržet technologii, která vyžaduje venkovní teplotu kolem 10st..

3.2. 2015 došlo k převedení běžného účtu SVJ vedeného u ERY (Poštovní spořitelna) do ČSOB a byla podepsána Smlouva o ČSOB Družstevním kontu (za ČSOB p.Khodlová, firemní poradce, za SVJ p.Dolenská a p.Vlková).

Ve všech vchodech umístěny informační vývěsky s telef. číslem na instalatérskou firmu Otýs a Reichl, se kterou má SVJ podepsanou smlouvu na odstraňování havarií

Zábělská 29 – poškozeno otevírání vstupních dveří, řešeno jako reklamace (revitalizace) s p.Machovcem (p.Klement)

Vzhledem k opakovaným haváriím na TV ve stoupačce Zábělská 27 – byt č.3, 5, 7 (řešeno přes firmu Otýs a Reichl) bude výbor uvažovat o případné rekonstrukci stoupaček TV a SV.

Zábělská 27 – oprava vstupních dveří do společných prostor, výměna světelného čidla na chodbě (p.Vlková)

Zaplacen pronájem e-stránek SVJ na rok 2015.

Příkazy k úhradě – kontrolu a předání k proplacení ČSOB (p.Dolenská a p.Klement)

zapsala: Vlková