Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis z jednání výboru dne 10.11. 2016

Zápis z jednání výboru SVJ pro dům č.p. 1146 - 1151 ul. Zábělská, Plzeň konané dne 10.listopadu.2016

 

přítomni: p. Dolenská, p. Klement, p. Baráthová, p. Kasalová    

 

Plzeňské služby:  saldo ke dni 31.10.2016

SVJ nemá žádného dlužníka

 

Výbor SVJ nechal  vytisknout Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 a 115 ulice Zábělská Plzeň schválené na Shromáždění vlastníků dne 22.9. 20161. Jednotlivým vlastníkům budou předány Stanovy proti podpisu nebo zaslány poštou.

  p. Klement předá stanovy ve vchodě č. 29

  p. Kasalová předá stanovy ve vchodě č. 35

  p. Dolenská předá stanovy ve vchodě č. 31 a 33

  p. Baráthová předá stanovy ve vchodě č. 27 a 37

 

Od vlastníků obdržel výbor vyplněné dotazníky – informace o bytové jednotce (počet osob obývajících BJ a kontaktní údaje). K dnešnímu dni dosud chybí:

  vchod č. 27 – byt 4 Keltyčkovi, byt 9 pí. Malinová

  vchod č. 31 – byt 9 Hejdukovi

  vchod č. 33 – byt 2 pí. Chalupná

  vchod č. 35 – byt 3 pí. Pecherová, byt 7 Netrvalovi

 

Paní Lechnýřová, Zábělská 27  předala výboru ke schválení žádost na vybudováníbezbariérové plošiny pro svoji dceru Dagmar Lechnýřovou. Bezbarierová plošina budeumístěna na krátkém schodišti v přízemí domu směrem k zadnímu vchodu. Plošina bude sklopná, nehlučná, bude kopírovat siluetu zábradlí a nebude překážet v průchodu, ani bránit při případném nouzovém úniku. Montáž bude rychlá, bez větších stavebních úprav. Náklady na provoz a údržbu budou hrazeny Dagmar Lechnýřovou. Napájení plošiny bude připojením z bytu č.1 přes elektroměr. K žádosti bylo přiloženo prohlášení projektanta a souhlasy vlastníků ostatních bytových Jednotek Zábělská 27.

Výbor vyslovil souhlas s instalací bezbarierové plošiny na krátkém schodišti u zadního vchodu Zábělská 27 za podmínek uvedených v žádosti. Případná demontáž plošiny bude rovněž hrazena z prostředků paní Lechnýřové.

Na jednání výboru byla projednána stížnost vlastníků BJ Zábělská 27 a 29 ohledně štěkajícího psa, majitelka pí.Lechnýřová, byt č. 1, Zábělská 27. Pes ruší uživatele okolních bytů nepřetržitým několikahodinovým štěkáním. Majitelka psa bude výborem na tuto skutečnost upozorněna a v případě, že nebude učiněna náprava, bude stížnost podstoupena na ÚMO Plzeň 4, přestupkové komisi (dveře č. 22)

V poslední době se navýšil počet oprav čidel a světel na chodbách. Během října  - vchod 27,35 a 37. V listopadu vchod 31 a 33. Výbor oslovil elektrikáře (fi.Elektromotáže Šefl a Plic),aby provedli kontrolu osvětlení a případně navrhli jak zlepšit situaci s osvětlením na schodišti a na chodbách domů.

Ve vchodech č. 27 a 33 byla nahlášena porucha elektrického bzučáku otevírání vstupních dveří (bzučák má slabý signál nebo se dveře musí otevírat mechanicky). Elektrikář, který závadu posuzoval doporučil kontaktovat dodavatele dveří s požadavkem na výměnu zámku.

Pan Machovec, stavitelství Šmíd zatím provedl seřízení dveří a slíbil, že dodá nové zámky.

 

Na shromáždění 22.9. byly vlastníci vyzváni, aby do 31.10. sepsali závady, které se vyskytly v jejich domě po revitalizaci (v r.2014). Seznam závad následně předá výbor stavitelství Šmíd v rámci reklamace.

K dnešnímu dni obdržel výbor nahlášené závady pouze od p.Kováře, p.Kučerové a p.Radové

17.10. Magistrátu m.Plzně uhrazena faktura za svoz komunálního odpadu za období červenec-prosinec 2016 ve výši 18 774,- Kč

24.10. pojišťovně Allianz zaplaceno pojištění domu za období 5.11.2016 – 5.11. 2017 ve výši 25 167,- Kč

S instalatérskou firmou Otýs a Reichl podepsán Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 539 na opravy a odstraňování příčin havárie technického vybavení budov a pozemků.

Nový ceník na rok 2017:

  roční paušální poplatek na havarijní službu                               12,- Kč/1 byt (1Kč/1měsíc/1byt)

  hodinová cena za práci                                                          320,- Kč

  příplatek za havarijní zásah do 4 hod. po nahlášení                   25%

  doprava po Plzni – paušální poplatek                                    160,- Kč

 

zapsala: Baráthová