Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání "stavební komise" SVJ dne 22. srpna 2013

27. 8. 2013

Zápis z jednání výboru SVJ a stavební komise – 22. srpna 2013

 

přítomni:

Mgr.Blahoutová, poradkyně pro revitalizaci  a financování

členové výboru: p.Dolenská, p.Vlková, p.Kasalová, p.Klement, p.Sýpal

členové stavební komise: p.Vlčková, p.Kučerová, Mgr.Davídek, Ing.Pavlásek

omluveni: Mgr.Pánik

 

p.Dolenská:

16.7. se uskutečnila schůzka výboru SVJ s Ing.Mužíkovou, firma Planstav, podepsána objednávka na zpracování projektové dokumentace a energetického auditu (dle seznamu rozsah prací), celkem ….133.100,- Kč.

23.7. byla provedena pracovníky firmy Planstav fyzická prohlídka domu za účasti p.Šimana (pověřen výborem). Kontrolována byla střecha, technické podlaží se zaměřením na meziprostor spoje domů, lodžie ve dvou bytech, společné prostory, vnější rozměry domu. Byla pořízena fotodokumentace. Ve spojení s uvedenou prohlídkou zde byl i statik, který provedl pouze vnější prohlídku stavby.

1.8. opět za účasti p.Šimana si  prohlédl náš dům energetický expert Ing. Martin Jandoš, za účelem zpracování návrhu na zateplení  budovy s ohledem na tloušťku tepelných izolantů.

 

Mgr.Blahoutová:

Seznámila přítomné s výpočtem auditora – návrh na zateplení, v případě žádosti o dotace z programu Nová zelená úsporám. V současné době není tento program pro bytové domy otevřen. Hodnocení bylo provedeno pro 2 varianty:

1)      výpočtová úspora tepla 61,2%

2)      výpočtová úspora tepla 57,9% (bez zatepletí stropu technického podlaží)

Členové výboru i stavební komise se rozhodli pro variantu č. 2, z důvodů náročného technického provedení a vyšších finačních nákladů u varianty č.1.

 

Mgr.Blahoutová:

Na základě prohlídky domu Zábělská 27-37 předala Ing.Mužíková výboru k vyjádření případně k doplnění  rozsah projektové dokumentace (co se má řešit v PD). Jednotlivé body  z uvedeného seznamu  byly podrobně rozebírány a připomínkovány přítomnými členy výboru a stavební komise.

viz příloha: stavební úpravy – co bude řešeno v projektové dokumentaci

 

p.Dolenská:

Výbor prostřednictvím dotazníku osloví vlastníky s otázkou zda požadují  na lodžiích držáky na prádlo a umístění držáků  satelitů na fasádu domu. Svoje stanovisko potvrdí vlastníci podpisem.

a) z estetického hlediska, kdy jsou lodžie orientovány do ulice doporučí výbor vlastníkům pro sušení prádla využívat v každém vchodu 2 sušárny nebo skládací sušáky.

b) výbor navrhuje zachovat stávající stav držáků satelitů, aby nedošlo k tomu, že na fasádě do ulice budeme mít 66 držáků.


 zapsala: Dolenská