Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průběžná informace k přípravě revitalizace domu - I.

1. 8. 2013

Průběžná informace k přípravě revitalizace domu.

Dne 23. července 2013, v době od 8.30 do 10.40 hod., byla po předchozím projednání ve výboru SVJ a podpisu smlouvy, provedena pracovníky firmy Planstav, a.s. IČ 25200976 fyzická prohlídka a zaměření domu. Za SVJ se zúčastnil p. Šiman.

 Vzhledem k tomu, že SVJ nebylo schopné doložit požadovanou stavební dokumentaci (od Plzeňských služeb s.r.o. dodána pouze částečná, výrazně poškozená vodou) bylo nutné provést nové měření stavby, aby vypracovaná výkresová dokumentace projektu odpovídala skutečnému stavu. Při tomto byl realizován vstup na střechu, do společných prostor a technického podlaží, prohlídka bytu č. 1148/5 a 1147/10.

Výrazný časový prostor byl věnován projednání stavebního provedení napojení domu mezi vchodem č. 29 - 31, kde je v současnosti volný prostor  od základového podloží v technickém podlaží, až po překrytí střechou. Prvotní návrh byl provést zateplení pouze obvodového zdiva a boky domu v napojení izolovat pouze zde vytvořeným vzduchovým vakem. Po sdělení, že technické podlaží je odvětrávané z důvodu rozvodu plynu byl vznesen další návrh, že by se prostor technického podlaží v místě napojování domů stavebně nějakou příčkou, nebo dodatečnou podlahou oddělil od prostoru napojení domů, a tím by byl tento prostor dostatečně uzavřen. Při navrhovaném řešení nikdo nezvažoval, že v případě výše uvedeného bude nutné z přilehlých bytů, při každé změně teplot tento vzduchový vak natemperovat a vzhledem k únikům tepla, jej do tohoto prostoru dále doplňovat. Ze strany projektanta bylo v závěru sděleno, že vše bude odvislé od vyjádření energetického auditora, který by měl spočítat a navrhnout optimální provedení zateplení stavby. Firmou Planstav, a.s. bude výboru SVJ zaslán k vyjádření návrh rozsahu projektové dokumentace (v současné době má výbor uvedený materiál z 24.7. již k dispozici, viz. samostatný odkaz).

Souběžně s firmou Planstav, a.s. provedl fyzickou obhlídku domu (pouze z chodníku) statik, výsledek a navrhovaná opatření nejsou zatím známa. 

Dne 1. srpna 2013 v době od 9.00 do 9.50 hod. byla provedena prohlídka domu energetickým auditorem Ing. Martinem Jandošem, IČ 71872043, za účasti paní Mužíkové z firmy Planstav, a.s.. Prohlídka byla zaměřena na systém měření (vchod č. 29) a rozvodů tepla, stoupací vedení do jednotlivých bytů, způsoby vytápění bytů a společných prostor (vchod č. 31), stavební napojení domu, zateplení střechy (nutno dodat parametry stávajícího stavu), výměna oken (rovněž nutno dodat jejich izolační parametry). Podklady k nákladům na teplo, TUV a další si zajistí auditor u Plzeňských služeb s.r.o., pro které rovněž pracuje. Ze strany auditora bylo navrženo zpracování PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) a v případě nárokování dotací je možné tento materiál dopracovat pro účely jejich čerpání. Další postup bude jednán mezi firmou Planstav, a.s. jako projektantem a jmenovaným auditorem. Výbor SVJ bude průběžně informován. 

Dne 1. srpna 2013                                                                     výbor SVJ