Jdi na obsah Jdi na menu
 


Telefonní seznam pro MO Plzeň 4

7. 5. 2009

 

Telefonní seznam pro Městský obvod Plzeň 4


Jméno Funkce Budova Dv.   Telefon
Bc. Michal Chalupný starosta ÚMO4 Mohylová 55 11   378 036 600
Ing. Zdeněk Mádr místostarosta Mohylová 55 219   378 036 603
Bc. David Zrostlík místostarosta Mohylová 55     378 036 605
Mgr. Marcela Kunešová předsedkyně Kontrolního výboru Mohylová 55     378 036 630

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4
Ing. Martina Brůhová Tajemník ÚMO4 Mohylová 55 218   378 036 605
Anna Šilhánková D klub Zábělská 43     377 461 173
Alena Sladká Personalistika, mzdy Mohylová 55 217   378 036 606
Fax UMO Plzeň 4   Mohylová 55     378 036 602

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor organizační a správních činností
Štěpánka Kanická Vedoucí odboru organizační a správních činností Mohylová 55 213   378 036 610
Jaroslava Duchoňová Podatelna, ústředna Mohylová 55 101   378 036 617
Hana Bělohlavá Přestupkové řízení Mohylová 55 226   378 036 613
Veronika Nová asistentka starosty -     378 036 601
Olga Tišerová sekretariát Mohylová 55 25   378 036 604
Bc. Markéta Valentová Evidence obyvatel,ověřování Mohylová 55 228   378 036 614
Veronika Pelcrová sekretářka rady a zastupitelstva Mohylová 55 209   378 036 615
Dana Filipcová Evid.obyvatel, ověřování Mohylová 55 228   378 036 620
Václav Šašek Preventista PO Mohylová 61 16   378 036 623

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor finanční
Ing. Štěpánka Majerová Vedoucí finančního odboru Mohylová 55 214   378 036 640
Ivana Baušová faktury, dotace Mohylová 55 224   378 036 632
Vlasta Svobodová Pohledávky,ověřování Mohylová 55 205   378 036 633
Alena Kosnarová   Mohylová 55     378 036 634
Ivana Vraná Hr.autom.tomb.pokuty, ver.prostr. Mohylová 55 227   378 036 635
Květuše Hanzlíková Popl. ze psů, ubytovací kapacita Mohylová 55 227   378 036 636
Bc. Jana Vladyková Rozpočet Mohylová 55 225   378 036 637
Jarmila Praumová Nájemní smlouvy, pozemky Mohylová 55 221   378 036 642
Jitka Korbová nájemní smlouvy, pozemnky Mohylová 55 221   378 036 643

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor stavebně správní a dopravy
Šárka Hrabáková Vedoucí odboru stavebně správního a dopravy Mohylová 55 103   378 036 650
Jana Kroupová referent odboru výstavby Mohylová 55 102   378 036 621
Ing. Karla Káchová Stavební úřad Mohylová 55 103   378 036 651
Eva Myslivcová Stavební úřad Mohylová 55 103   378 036 653
Markéta Raisová stavební úřad Mohylová 55 103   378 036 656
Jan Krysl Státní stavební dohled Mohylová 61 13   378 036 659
Vlasta Nová Doprava, komunikace,havárie Mohylová 61 13   378 036 685
Irena Moulisová Doprava, komunikace,havárie Mohylová 61 16   378 036 686

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor sociální
PaedDr. Jaroslava Hrabáčková Vedoucí sociálního odboru Mohylová 55 215   378 036 660
Pavla Hrubá Sociální služby,příspěvek na péči Mohylová 55 230   378 036 641
DiS. Jan Zahradník Sociální služby,příspěvek na péči Mohylová 55 230   378 036 645
Naděžda Zvěřinová Sociální dávky Mohylová 55 204   378 036 661
Jana Kopecká Sociální dávky Mohylová 55 206   378 036 662
Iva Karlová Sociální dávky, ZTP Mohylová 55 223   378 036 663
Jitka Beránková Sociální dávky, ZTP Mohylová 55 223   378 036 664
Jiřina Šmídlová Sociálně právní ochrana dítěte,kurátorka Mohylová 55 220   378 036 665
Jitka Vítovcová Sociálně právní ochrana dítěte, kurátorka Mohylová 55 220   378 036 666
Anna Doerrová Občanské záležitosti,dávky sociální péče Mohylová 55 208   378 036 667
Hana Sedláčková Dávky sociální péče Mohylová 61 9   378 036 668
Miroslava Srbová Dávky sociální péče,ověřování Mohylová 61 9   378 036 669
Libuše Šteifová Sociální dávky Mohylová 61 7   378 036 671

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor životního prostředí
Ing. Jiří Pouba Vedoucí odboru ŽPD Mohylová 61 29   378 036 680
Jana Kliková Živ.prostředí,lov.lístky Mohylová 61 30   378 036 681
Martina Čermáková Kunešová Úklid obvodu,zeleň Mohylová 61 15   378 036 682
Lukáš Vojta Odpady a dětské prvky Mohylová 61 15   378 036 683
Světlana Hadrabová Úklid obvodu, zeleň Mohylová 61 15   378 036 684
Silvie Kuchtová Stromy,kácení stromů Mohylová 61 30   378 036 689

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor majetku a investic
Ing. Evžen Krommer Vedoucí odboru majetku a investic Mohylová 61 28   378 036 688
Martina Ditrichová Pokladna, hospodářka Mohylová 55 216   378 036 612
Monika Franková pokladna,majetek MO Plzeň4 Mohylová 55 231   378 036 618
Jaromir Batík řidič,údržbář Mohylová 55     378 036 619
Jana Grossová správa a provoz MŠ Mohylová 55 21   378 036 644
Pavel Čech Správa budov,investice Mohylová 61 16   378 036 654