Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požární poplachová směrnice a Požární řád

3. 4. 2009

Požární poplachová směrnice


Povinnosti občanů


Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je povinen tak neprodleně učinit za použití všech dostupných a vhodných prostředků. V případě. Že nelze vlastními silami požár uhasit, je povinností přivolat jednotku Hasičského záchraného sboru kraje a provést nezbytná opatření k záchraně osob. Hasičskou jednotku je třeba přivolat i v případě, že požár byl v zárodku likvidován. Každý občan je povinen řídit se pokyny velitele zásahu, který rovněž řídí případnou evakuaci osob.


Požární poplach se vyhlašuje voláním : „HOŘÍ


Při ohlášení požáru na operační a informační středisko Hasičského záchraného sboru kraje je nutno uvést:

 

 1. Kde hoří

 2. Co hoří

 3. Kdo volá

 4. Odkud volá a číslo telefonu

 5. Zraněné osoby

 6. Položit sluchátko a vyčkat na zpětný dotaz u telefonu

 

Důležitá telefoní čísla:

 

 • Hasiči …..........................................150

 • Záchraná zdravotní služba …...155

 • Tísňové volání …..........................112

 • Policie ČR …...................................158

 • Městská policie …........................156

 • Elektrárny …..................840 850 860

 • Plynárny …...................................1239

 • Vodárny …......................377 413 111

 

 

Požární řád

  

 1. Každý obyvatel domu je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ka vzniku požáru ke vzniku požáru a v případě nutnosti je povinen poskytnout osobní a věcnou pomoc při zamezování a zdolávání požárů.

   

 2. Je zakázáno provádět opravy instalace plynového a elektrického rozvodu v bytech, společných prostorech, kotelnách a jiných prostorech v domě. Toto smí jen osoba s odbornou kvalifikací.

   

 3. Hořlavé a snadno vznětlivé materiály musí být v bezpačné vzdálenosti od používaných plynových a elektrických spotřebičů. Tyto musí být při provozu pod stálým dozorem.

   

 4. Není dovoleno ukládat a sušit na rozvodech a tělesech ústředního topení a lokálních spotřebičů hořlavé předměty.

 

 1. Dřevěné kuchyňské linky umístěné v těsné blízkosti sporáku musí být opatřeny hliníkovou fólií, kterou je zakázáno přelepovat tapetou.

 

 1. Rodiče nebo osoby zodpovědné za výchovu jsou povinni vykonávat řádný dozor nad dětmi a zamezit jim přístup k zápalkám, zapalovačům, jakož i k hořlavým látkám, topidlům a spotřebičům.

 

 1. Ve společných prostorech (půdy, sklepy, schodiště, chodby) je zakázáno ukládat jakékoliv předměty, zejména motocykly, hořlavé a snadno vznětlivé materiály.

 

 1. Všichni uživatelé bytů jsou z hlediska požární ochrany poučeni o tom, kde jsou umístěny hlavní uzávěry vody a rozvodu elektrické energie. Tyto uzávěry musí být viditelně a přehledně označeny. Poškozování tohoto označení, nástěných hydrantů a jejich vybavení, rozvodů požární vody a ručních hasicích přístrojů bude stíháno podle platných předpisů.

 

 1. Každý uživatel bytu si zajistí bezpečný světelný zdroj v bytě (kapesní svítilnu) pro případ výpadku elektrické energie.