Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze shromáždění SVJ dne 30.10.2014

12. 11. 2014

Usnesení ze shromáždění „Společenství vlastníků pro dům č.p. 1146 – 1151 ul. Zábělská, Plzeň“ ze dne 30. října 2014

 

Shromáždění vlastníků jednotek

I. vzalo na vědomí

Zprávu o účasti - na shromáždění je přítomno z celkového počtu 45135 spoluvlastnických podílů  celkem 30105 spoluvlastnických podílů, což je 67 % a shromáždění je usnášení schopné.

Informaci o čerpání finančních prostředků na revitalizaci domu k 30.9. 2014

II. schvaluje

  1. Plzeňské služby-správu nemovitosti s.r.o se sídlem Plzeň jako nového správce nemovitosti a odměnu správci ve výši 93,- Kč/měsíc na BJ.
  2. náklady na odečty a vyúčtování tepla, TUV a SV zahrnout v ročním vyúčtování za teplo a vodu. Poštovné za upomínky dlužníkům vyúčtovat konkrétním vlastníkům v ročním zúčtování
  3. od 1.1. 2015 měsíční předpisy záloh na náklady spadající do správní činnosti na bytovou jednotku v částce 200,- Kč/měsíc. Vyúčtování nákladů a záloh bude v ročním zúčtování.

III. ukládá výboru

  • uzavřít  Příkazní smlouvu o správě nemovitosti od 1.1. 2015 s firmou Plzeňské služby-správa nemovitostí, s.r.o     
  • na shromáždění v květnu 2015 seznámit vlastníky s celkovými náklady na revitalizaci domu na základě konečného vyúčtování
  • usnesení ze shromáždění zveřejnit v jednotlivých vchodech

 

                                                                            Helena Dolenská

                                                         předsedkyně výboru SVJ  Zábělská 27-37, Plzeň                                                         

V Plzni dne 30. října 2014