Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze shromáždění SVJ dne 29.5.2014

23. 6. 2014

Usnesení ze shromáždění „Společenství vlastníků pro dům č.p. 1146 – 1151 ul. Zábělská, Plzeň“ ze dne 29. května 2014


Shromáždění vlastníků jednotek 

I. vzalo na vědomí 

Zprávu o činnosti výboru SVJ za období 6/2013 – 5/2014

Zprávu o účasti - na shromáždění je přítomno z celkového počtu 45135 spoluvlastnických podílů  celkem 28 652 spoluvlastnických podílů, což je 63,5 % a shromáždění je usnášení schopné. 

II. schvaluje 

a)    účetní uzávěrku za r. 2013 a souhlasí s tím, aby úroky z běžného účtu společenství a úrok z prodlení v celkové částce 2.852,16 Kč byly převedeny do fondu oprav 

b)    rozdíl mezi zálohou na mandátní odměnu v roce 2013 v celkové částce 9.086,76 Kč čerpat z FO.

c)     výměnu ležatých rozvodů TUV v technickém podlaží dle předloženého návrhu

d)    výpověď mandátní smlouvy o správě domu Plzeňským službám k 30.6. 2014

III. ukládá výboru 

-        připravit smlouvu o dílo s firmou Otýs a Reichl na výměnu ležatých rozvodů TUV.

-        vyhledat vhodné kandidáty na nového správce domu a návrhy předložit ke schválení na shromáždění do 31.10.

-        usnesení ze shromáždění zveřejnit v jednotlivých vchodech

 

                                                          Helena Dolenská

                                      předsedkyně výboru SVJ  Zábělská 27-37                                                       


V Plzni dne 29.května 2014