Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze shromáždění SVJ dne 28.5.2015

16. 6. 2015

Usnesení ze shromáždění „Společenství vlastníků pro dům č.p. 1146 – 1151 ul. Zábělská, Plzeň“ ze dne 28. května 2015

Shromáždění vlastníků jednotek

I. vzalo na vědomí

Zprávu o činnosti výboru SVJ za období 6/2014 – 5/2015

Zprávu o nákladech na revitalizaci domu, která probíhala od 3/2014 do 8/2014

Zprávu o účasti - na shromáždění jsou přítomni vlastníci/spoluvlastníci jednotek, nebo jejich řádní zmocněnci, s celkovým součtem  26 192,4  podílů, tj. 58,03 % z celkového počtu vlastnických podílů na domě a shromáždění je usnášení schopné

II. schvaluje

  1. účetní uzávěrku za r. 2014 a souhlasí s tím, aby úroky z běžného účtu společenství a úrok z prodlení v celkové částce 2.962,- Kč byly převedeny do fondu oprav 
  1. výměnu vodoměrů v bytech na TV a SV

III. ukládá výboru

  • připravit smlouvu o dílo s firmou Otýs a Reichl na výměnu vodoměrů, termín: září-říjen 2015
  • usnesení ze shromáždění zveřejnit v jednotlivých vchodech
  • připravit nové stanovy SVJ dle NOZ

 

                                                                             Helena Dolenská

                                                        předsedkyně výboru SVJ  Zábělská 27-37, Plzeň   

V Plzni dne 28.května 2015