Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze shromáždění SVJ dne 22.9. 2016

29. 9. 2016

Usnesení ze shromáždění „Společenství vlastníků pro dům č.p. 1146 – 1151 ul. Zábělská, Plzeň“ ze dne 22. září 2016

Shromáždění vlastníků jednotek

I. vzalo na vědomí

Zprávu o účasti - na shromáždění jsou přítomni vlastníci/spoluvlastníci jednotek, nebo jejich řádní zmocněnci, s celkovým součtem 35 914 podílů, tj. 79,57 % z celkového počtu vlastnických podílů na domě a shromáždění je usnášení schopné

Zprávu o činnosti výboru SVJ za období 6/2015 – 8/2016

II. schvaluje

  1. účetní uzávěrku za r. 2015 a převedení úroků z běžného účtu společenství a úrok z prodlení v celkové částce 3.790,22 Kč do fondu oprav 
  2. nové Stanovy společenství vlastníků jednotek
  3. poplatek za svoz komunálního odpadu uhradit z BÚ a prostřednictví správce v ročním vyúčtování rozúčtovat výši poplatku na BJ dle počtu osob

III. ukládá výboru

  • prostřednictvím Plzeňských služeb podat návrh nových stanov na zápis do obchodního rejstříku
  • předat vlastníkům nové Stanovy společenství v tištěné podobě
  • vést seznam vlastníků BJ a seznamy všech osob, které byt. jednotku užívají
  • usnesení ze shromáždění zveřejnit v jednotlivých vchodech

 

                                               Helena Dolenská                                                                                  předsedkyně výboru SVJ  Zábělská 27-37

 

V Plzni dne 26.září 2016