Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze shromáždění SVJ dne 18.5.2017

28. 5. 2017

Usnesení ze shromáždění „Společenství vlastníků pro dům č.p. 1146 – 1151 ul. Zábělská, Plzeň“ ze dne 18. května 2017

Shromáždění vlastníků jednotek

I. zvolilo

Členy výboru na další volební období ve složení: Ing. Vlastimil Pavlásek,  Jiří Šiman a Helena Dolenská

II. vzalo na vědomí

  • zprávu o účasti - na shromáždění jsou přítomni vlastníci/spoluvlastníci jednotek, nebo jejich řádní zmocněnci, s celkovým součtem 30 242 podílů, tj. 67 % z celkového počtu vlastnických podílů na domě a shromáždění je usnášení schopné
  • zprávu o činnosti výboru za rok 2016

III. schvaluje

  1. účetní uzávěrku za r. 2016 a převedení úroků z bankovních účtů společenství a úrok z prodlení v celkové částce 8.136,11 Kč do fondu oprav. 
  2. odměny pro členy nového výboru 6.600,- Kč hrubého měsíčně, což činí 100,- Kč za BJ /měsíčně
  3. mimořádnou jednorázovou odměnu 50.000,- Kč hrubého. Částka bude rozdělena mezi členy výboru, kterým končí volební období (pan Klement, paní Dolenská, Kasalová a Baráthová)  

IV. ukládá výboru

  • prostřednictvím Plzeňských služeb zaslat Krajskému soudu rozhodnutí o statutárním orgánu, zápis ze shromáždění včetně usnesení
  • na ustavující schůzi zvolit předsedu výboru SVJ
  • usnesení ze shromáždění zveřejnit v jednotlivých vchodech

V Plzni dne 18.května 2017