Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na shromáždění vlastníků říjen 2011

7. 10. 2011
Pozvánka
 
na shromáždění „Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 a 1151 Zábělská ul., Plzeň
 
Shromáždění vlastníků se koná dne 24.10 2011 od 18 hodin ve velkém sále D klubu Plzeň-Doubravka, Zábělská 54 b
 
Program:             1. Zahájení
                            2. Volba návrhové, mandátové a volební komise
                            3. Zpráva o činnosti výboru SVJ za 5/11 -10/11    
                            4. Zpráva mandátové komise o účasti
                            5. Volba nových členů výboru
                            6. Diskuse
                            7. Usnesení
                            8. Závěr
 
Účast všech vlastníků je nutná
Na shromáždění Společenství vlastníků se může dostavit i zástupce vlastníka, který je zplnomocněn ke hlasování na základě plné moci.
 
                                                       Všechny zve výbor Společenství vlastníků