Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek 28.5.2015

10. 4. 2015

Společenství vlastníků pro dům čp. 1146, 1147, 1148, 1149. 1150, a 1151, ulice Zábělská, Plzeň 4 – Doubravka

P o z v á n k a

na shromáždění vlastníků jednotek

Shromáždění vlastníků se koná dne 28. května 2015 od 18,00 hodin, ve velkém sále D klubu Plzeň-Doubravka, Zábělská 54 b

Program:   1. zahájení a schválení programu
           2. zpráva o činnosti výboru SVJ za období 6/2014 – 5/2015
           3. celkové náklady na revitalizaci domu
           4. zpráva o hospodaření SVJ a schválení účetní uzávěrky za r. 2014      
           5. plán oprav
           6. diskuse
           7. usnesení a závěr            

Nemůžete-li se dostavit osobně, udělte prosím plnou moc pro zastupování na shromáždění některému vlastníkovi z domu nebo rodinnému příslušníkovi (úřední ověření není nutné).

V Plzni dne 1. dubna 2015                                                        Srdečně zve výbor SVJ

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLNÁ  MOC

 

Já, níže podepsaný, ………………………….……………………………………………..,

vlastník bytové jednotky č. …………….. v bytovém domě Zábělská č. ………..

Plzeň 4 – Doubravka.

 

zplnomocňuji tímto pana (paní ) ………………………………….

k tomu, aby mne zastupoval(a) na shromáždění vlastníků SVJ pro dům čp. 1146, 1147, 1148, 1149. 1150 a 1151 Zábělská ul., Plzeň, konaném dne 28.5. 2015, mým jménem hlasoval(a) a přijímal(a) veškerá rozhodnutí.

 

V Plzni dne ……………… .…       podpis       …………………………………

 

Plnou moc bez výhrad přijímám.

 

V Plzni dne ………………             podpis       .……………………………………