Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z výboru k 23.8.2017

23. 8. 2017

     Výbor zastoupený Ing. Pavláskem a Mgr. Šimanem dne 23.8.2017 jednal s advokátem Mgr. Kudějem ve věci fakturace za poskytnuté právní služby, odměnu a účelně vynaložené náklady ve věci zastupování SVJ vůči býv. majiteli bytu č. 1150/10. Při tomto bylo zjištěno, že na základě informace z Plzeňských služeb-správa nemovitostí s.r.o. o tom, že u majitele bytu nejsou ke dni 11.4.2017 evidovány  žádné dluhy, vystavil Mgr. Kuděj fakturu, kterou doúčtoval uvedené náklady SVJ, když od celkové částky odečetl již složenou jistinu.

       Vzhledem k špatnému dopočítávání tak došlo k tomu, že částka nebyla vymáhána na majiteli a následně jeho dědicích, ale rovnou byla uhrazena na základě příkazu Plzeňských služeb-správa nemovitostí s.r.o. z účtu SVJ. O těchto skutečnostech bylo následně jednáno na Plzeňských službách-správa nemovitostí s.r.o., přítomná referentka naše dotazy nebyla schopna zodpovědět a odkázala nás na příští týden, kdy zde již bude po dovolené příslušná pracovnice.

     K vyřešení tohoto problému jsou činěny další kroky ve směru objasnění zodpovědnosti za účetní úkon, zjištění dědiců po zemřelém majiteli a v případě, že dědictví nebylo odmítnuto, uplatnění naší pohledávky u těchto dědiců.

       Při jednání na Plzeňských službách-správa nemovitostí s.r.o. byla vysvětlena fakturace položek, kdy na základě smlouvy o správě domu je účtováno pod hlavičkou Plzeňské služby-správa nemovitostí a náklady na odečty měřitel spotřeby tepla, TUV a SV a poštovné včetně kolků jsou fakturovány firmou Plzeňské služby s.r.o..

       K postupu reklamace stavebních prací u firmy Šmíd nejsou k dnešnímu dni zatím žádné informace.        

V Plzni dne 23.8.2017                                       za výbor SVJ Mgr. Šiman