Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis od p. Šimana

31. 5. 2010

Výbor SVJ domu Zábělská 27-37 - výměna vodoměrů TUV
 

 

            Dne 27. května 2010 byla dle informace z jednání shromáždění a písemného upozornění, umístěného na dveřích výtahu v přízemí domů, prováděna výměna vodoměrů TUV. Vlastní průběh byl z mého pohledu neprofesní, pracovník, asi od firmy Otýs/Reichl si vodoměry přinesl naházené v jenom kbelíku a do druhého házel vodoměry původní. Již nástup tohoto zaměstnance byl rozporný, nepovažoval za nutné se ani představit, o případném označení své příslušnosti k firmě ani nemluvě. V podstatě jsme do bytů pouštěli někoho, o němž nám nebylo zřejmé, kdo to vlastně je.

 

Uvedený pracovník ani nepovažoval za nutné se při vstupu do bytu přezout, nebo se dotázat zda tam může jít v obuvi, kterou měl zřejmě na nohách již od doby, kdy nastoupil do zaměstnání. Na dotaz, jaká je dávána záruka na provedenou montáž pouze sdělil, že jsou to nové vodoměry a na ty je záruka čtyři roky. Po opakovaném dotazu na záruku provedené montáže (myšleno těsnost spojů) sdělil, že když to poteče, tak si máme zavolat. Pak následovala další fáze, kdy pracovník vyplnil nějaký formulář, po nahlédnutí si tam doplňoval jména vlastníků bytů a požadoval podepsání. Na můj dotaz, zda dostanu kopii předávacího protokolu, kde bude uveden stav na vodoměru a jeho číslo, již dosti nevrle sdělil, že to nikdo zatím nepožadoval a on nic také dávat tedy nebude. Při opakovaném vyžádání protokolu, již na schodišti s úsměvem odvětil, že mi ho doručí určitě expres. ( v domě je hodně bytových jednotek a dá se samozřejmě předpokládat, že všichni vlastníci nebudou spokojeni, firmu si nelze objednat na zkoušku, těžko soudit celou firmu u které tento technik pracuje v každém případě to na firmu Otýs/Reichl nevrhá dobré světlo)

 

Ze zkušenosti z původní výměny vodoměrů na SV firmou Cvrček a Voch mohu konstatovat, že výbor sice vybral asi nejlevnější firmu, ale výrazně problémovou, neprofesní ve vztahu k zákazníkům. Citovaná firma měla každý vodoměr zabalený v krabici, o jeho montáži každý vlastník bytu obdržel kopii předávacího protokolu s uvedením základních údajů nově namontovaného vodoměru a podpisem montážního pracovníka. Uvedená firma Otýs/Reichl si asi do současné doby nepřipustila fakt, že je za jejich práci platíme a když jim nebudou dávány zakázky tak firmu mohou zavřít.

 

Žádám tímto výbor, případně odpovědného člena výboru, který s uvedenou firmou jednal, aby byla moje stížnost na majitele firmy přenesena a byl jsem informován jak s mojí stížností bylo naloženo. (sdělení p. Šimana bude firmě Otýs/Reichl zasláno a odpověď bude p. Šimanovi doručena)

 

Zcela na závěr, pokud jsem to dobře pochopil, tak celou akci ohledně výměny vodoměrů TUV zajišťoval a smlouvu o provedení díla uzavřel výbor společenství. Z jakého důvodu tedy nebyla některým z členů výboru společenství provedena namátková kontrola průběhu prací a v konečné fázi převzetí tohoto díla, respektive kontaktováni vlastníci bytů za účelem zjištění případných nedostatků tak, aby jako objednavatel mohl výbor připomínkovat firmu ? Nebo snad spoléháte na to, že ta nepatrná nadpoloviční většina vlastníků přítomných na shromáždění bude vše přijímat oddaně jako průběh shromáždění, respektive, že ta zbývající téměř polovina hlasů bude natolik otrávená činností ve společenství, že ztratí o dění zájem ? O průběhu výměny byl bezprostředně osobně informován p. Votlučka. (výbor vybral firmu, ta si oznámení o výměně vyvěsila do každého vchodu, vodoměry si přebírá každý majitel bytu sám, koneckonců je to součást bytu, výbor toto na základě odsouhlasení shromáždění jenom zaplatí, respektive podepíše platební příkaz)

 

Na jednání shromáždění jsem neměl v úmyslu narušovat připravený scénář výboru, ale nikde jsem ve zprávě nezaznamenal vyjádření výboru o projednání a přijatých opatřeních k vznášeným písemným připomínkám ze strany některých členů společenství. Tím se vracím k mé připomínce z listopadu 2009 ohledně převzetí elektro-montážních prací, počtům jističů, společného odvětrání bytů atd.. (co se týče připomínky k odvětrání: bylo na shromáždění vlastníků na základě připomínek navrženo na odhlasování, ale nebylo odhlasováno, proto se výbor tímto již dále nezaobíral i když přednesl návrh k odvětrání, k rekonstrukci el. rozvodů v domě: při zpracování nabídky byly zvažovány počty jističů podle původního osazení, při montáži se zjistilo, že část jističů jsou pouze nezapojené rezervy a počty el. okruhů jsou nižší. Poté došlo k domluvě ohledně změny osvětlení schodiště na pohybová čidla. Cena byla navýšena na jeden vchod o 1500,- Kč proto, že zbývala finanční rezerva z neobsazených jističů. Cena pohybového čidla je cca 400,- K, vyžší než talčítka, s tím je spojena montáž a nastavení, je tady patrné že navýšení by jinak bylo min. 5000,- Kč na 1 vchod)

 

Pokud se jedná o zápis z jednání shromáždění, asi bude nutné pro příště dávat své diskusní připomínky výboru písemně, neboť následnou interpretací ztrácí původní smysl, viz. citace mého vystoupení kdy např. cituji zápis „P. Šiman vytýká nepřehlednost sdělení výdajů a příjmů, podrobný přehled byl předložen k nahlédnutí ve dvou vyhotovení vlastníkům a přečten p. Kronusem……“, ale ve skutečnosti byl přehled dán k dispozici až po mé připomínce, že většina přítomných po odrecitování přehledu na konci již neví co bylo na začátku přehledu, respektive co která položka vyjadřuje. Rovněž tak uvedení v zápise, cituji „ P. Šiman upozornil na to, že nesouhlasí počet hlášených osob s fyzickými osobami.“ neodpovídá pravdě, neboť jako nečlen výboru nemám k údajům o počtu hlášených osob v jednotlivých bytech přístup a tyto jsou k dispozici u správce domu pouze pro členy výboru. (citace k výdajům a příjmům p. Šimana byla v zápise špatně formulována, rovněž na upozornění hlášených osob s fyzickými osobami, mělo být - je možné, že nemusí souhlasit počet hlášených osob s fyzickými osobami)

 

Souhlasím tímto, aby dopis byl včetně odpovědí výboru zveřejněn pro další členy společenství.

Očekávám vaši fundovanou odpověď a jsem s pozdravem J. Šiman, Zábělská 31.

 

(červená barva – doplněno výborem)

Dopis založen v kanceláři výboru SVJ

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář