Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis od p. Kováře

8. 5. 2010

Výbor SV pro dům 1146 -1151

 

Zábělská 31.                                                                               V Plzni 30.4.2010

 

Vzhledem k tomu, že s největší pravděpodobností se neúčastním schůze SV dne 6.5.2010, chtěl bych se s Vámi podělit o některé postřehy z Vašich zápisů a problematiky týkající se vchodu 1146/27. Doufám, že p.místopředseda nepoužije opětovně vulgárního výrazu k mé osobě. Tento způsob využívám proto, že převážnou část vlastníků nezajímají nedostatky jak uvnitř vchodu tak i okolí. Pokusím se tedy upozornit, kterých se to týká.

 

Podesty zadního a předního vchodu. Na tento nedostatek jsem již poukazoval a máte ho tedy založen v dokumentaci. K zadnímu vchodu: tento byl opraven. Bylo by však nutné opětovně se na stav podívat a pokud je na opravu záruka, kontaktovat firmu, která opravu prováděla. Pokud ne, tak opravit. K přednímu vchodu: ve stejném období jsem požadoval, aby byly pře spárovány dlaždice. Pamatuj i se, že pan Votlučka odpověděl v tom smyslu, že přespárování bude provedeno s výměnou vchodových dveří. Výměna však je asi v nedohlednu. Jaký je výsledek: povětrnostní podmínky loňského a letošního roku poškodily nejen obklady ale i podestu. Z toho usuzuji, že máme ve FO asi dostatek finančních prostředků na nákladnější opravy. ( bude prověřeno, účetní uzávěrka je ve správě domu)

V neposlední řadě týkající se okolí musím poukázat na spodní část odpadávající omítky. Na tento problém jsem rovněž upozorňoval. Opět bez efektu, nehledě že ze základů vyrůstá zelen.(keř) K bezbariové-mu přístupu: p. Votlučka sdělil, že v místě kde byly dlaždice je silná vrstva štěrku. Nejsem odborník, ale při revitalizacích se pokládá izolace. Máte-li pochybnosti bylo by nutné se porozhlédnout po okolí, kde revitalizace proběhly nebo probíhají. Pokud se mýlím až dojde k tomu, že vlastníkovi vlhne v bytě kategoricky odmítám proplacení z FO. (omítka opadává i na jiných místech - bude řešeno v průběhu roku nebo s celkovou revitalizací, p. Kovář by měl vědět nejlépe jestli je u domu položená izolace - byl v té době členem výboru SVJ, bude výborem opět projednáno)

   

V tomto bodě bych chtěl upozornit na zjištěné závady uvnitř vchodu Zábělská 27:

Přes veškeré upozorňování na zamykání obou vchodů se toto nedodržuje a navíc někteří vlastníci manipulují s propouštecím zámkem. Sám jsem byl již 2xpoškozen otevřením koje. V prvém případě mě byly odcizeny věci. Ve druhém případě neznámý pachatel pouze poškodil dveře.Tímto způsobem byly poškozeny dveře i vlastníkovi z bytů č.7. (na zamykání bylo upozorněno, odcizené věci se řeší s policií ČR)

Domnívám se, že nejde pouze o vchod č.27, ale problematika se vyskytuje i v dalších vchodech. Bylo by proto vhodné aby i tímto problémem se výbor zabýval. Proč to jde u jiných společenství a proč to nejde ve společnství našem? Ti kteří toto se snaží dodržovat jsou mnohdy kritizováni.( výbor nemá o jiných problémech tohoto charakteru žádné informace)

 

Závady - Zábělská 27

Prádelna-otvory do komína zaslepit-zakoupit krytky

usadit radiátor-špatně topí-závada hlášena starému výboru-opravu měl provést p.Olari-zařizoval p.Šmíd chodba - zadní vchod - radiátor prorezivělé spojení článků - posoudit výměnu případně opravit V bytě č.7 balkon spárovací hmota-chybí. V době deštů zatéká na balkon vlastníka bytu č.5. Tím se podmáčí podhled. V době mrazů se tvoří krápníky. Požaduji proto opravu, která dle mého názoru je havarijní.

( bude prověřeno)
 

K ročnímu vyúčtování uvádím, že výtah a elektrika je účtována na 24 osob ( 1.1.09-31.12.09). Ve skutečnosti však počátkem roku bylo 26 osob. V polovině roku byly odhlášeny 2 osoby (byt č.6 a byt č.11.) po l osobě. (proč jste neupozornil výbor?)

Dle mého názoru není vyúčtování objektivní a žádám proto výbor o přešetření a zjednání nápravy.V minulosti mohu konstatovat, že předešlé výbory se pravidelně zabývaly kontrolou počtu osob v jednotlivých vchodech a z nesrovnalostí byly vyvozovány důsledky. (vlastník má oznamovat společenství skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména změny v počtu příslušníků své domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je způsob rozúčtování cen služeb nebo stanovení výše příspěvků na správu domu a pozemku závislé též na počtu členů domácnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo)


K zápisům ze schůzí výboru:


Ačkoliv internětové stránky jste založily - zápisy na tyto stránky jste po urgenci zveřejnili na základě urgence 16.3.2009 a to zápisem 24.11.2008 zpětně.(zápis se píše z každé schůze jen nebyl dodán na web., asi proto, že webové stránky společenství byly založeny v březnu 2009)


Zápis ze dne 4.12.2008

p. Kronu s předložil ukončení smlouvy na elektroměry týkající se údajně nefunkčních ventilací. Seznámil jste se předem z funkčností v jednotlivých vchodech a s revizemi z předcházejících let. Zmíním se i o výběru firmy na elektroinstalaci. Bylo by vhodné již konečně sdělit z kolika firem byl proveden výběr a za jakou cenu; Prozatím k této otázce nebyla z Vaší strany dána kvalifikovaná odpověď nebot částka 500.000, — Kč není jistě zanenedbatená a navíc při proplacení faktur, které zprostředkovávala pí.Dolanska bylo zjištěno, že byly vyúčtovány vícepráce, které v době fakturace nebyly podloženy dodatkem ke smlouvě tak jak je ve smlouvě uvedeno. (cca.10.000,-Kč) (bylo p. Kovářovi vysvětleno a řečeno na shromáždění)


Zápis ze dne 12.2.2009

bod.č.3 chybně uvedeno, že opakovaně dochází k poškozování a k manipulaci s čidly ve vchodě č.27. Osobně jsem upozornil p.Kronuse, že venkovní čidlo je citlivé na osoby, které prochází po hlavním chodníku. Pan Kronus tedy čidlo seřídil a odmítám jakékoliv poškozování a manipulaci ze strany vlastníků tak jak uvádíte v zápise. ( před dokončením prací ve všech vchodech tam pracovníci firmy byli 3x a po každé s čidlem někdo manipuloval)

 

Zápis ze dne 26.2.2009

bod.č.3 nebylo konkretizováno - v dalších zápisech nebylo uvedeno ( výbor se přiklonil k variantě udělat okna v mezipatrech ze tří dílů, zanikl tak zásah do oplechování kójí, bylo zmíněno na shromáždění)


Požaduji proto:


Kolik oken bylo ve skutečnosti vyměněno firmou a kolik lodžií kolik v sušárnách, prádelnách a kolik kojí. (3dílná - 156, lodžie - 22, mezipatra - 30, prádelny - 24)

Tím se rozumí: cena za l ks okna vlastníků 1 ks okna v sušárnách; l ks v prádelnách; l ks v mezipatrech. (kójích) náklady na výměnu skel matných za čirá, sklo matné. (žádné náklady na výměnu skel, řešeno reklamací jak již bylo řečeno)

 

Do této kalkalace zahrnout u každého ks demontáž, montáž, likvidaci odpadu, částky za náběhy a jejich montáž, zednické zapravení,demotáž luxfer. (je zahrnuto v konečné ceně za okna)

Dodatek č . l ke smlouvě o dílo 9/F0060 ze dne 12.5.2009 II. Cena díla a způsob její úhrady je značně nepřehledná. (bod b,c první strana, vysvětleno na shromáždění vlastníků)


Doufám, že tato problematika je a bude zajímavá nejen pro mojí osobu ale i další vlastníky, kteří si pořídili plastová okna na své náklady.(pokud má někdo nějaké nejasnosti – výbor ho pozve na schůzi a potřebné vysvětlí)


Opětovně jako u elektrické instalace tak i v tomto případě jde

o částku 2, 800.950, -Kč, tedy o částku nemalou, kterou je nutné zveřejnit. (Bylo několikrát řečeno, viz zpráva o činnosti výboru za květen 2009)


Zápis ze dne 16.4.2010

bod č. 2

pane Kronus nestačí pouze souhlas členů výboru, bylo by zapotřebí si smlouvu tak jak byla předložena, že v případě víceprací bude bude zpracován firmou dodatek ke smlouvě. Ten však v době placení chyběl. Celý obsah smlouvy je mě dostatečně znám takže žádnou kalkulaci  elektroistalace nepotřebuji. (bylo p. Kovářovi vysvětleno)

Požadoval jsem kalkulaci na výměnu plastových oken, která dosud p.Votlučkou nebyla zveřejněna ani vysvětlena.(bylo p. Kovářovi vysvětleno)


Zápis ze dne 25.6.2009

bod č.4

dosud nesplněno (bylo předneseno pouze na shromáždění, pokud má někdo nějaké nejasnosti – výbor ho pozve na schůzi a potřebné vysvětlí)


Závěrem opětovně upozorňuji,že není prováděn pravidelný úklid některými vlastníky v jednotlivých patrech. Rovněž tak mytí oken ve společných prostorách. Bylo by proto opětovně zdůraznit a v případě, že nebudou tyto základní povinnosti vlastníky plněny zajistit pro úklid úklidovou firmu.( výbor navrhne pro vchod 27 úklidovou firmu)


Jako poslední požaduji konkretizovat náklady v jednotlivých vchodech případně bytech za rok 2009 (na shromáždění vysvětleno, učetní uzávěrka je ve správě domu)

 

                                                                                           Miroslav Kovář

                                                                                  vlastník bytu č.5, Zábělská 27

 

 (červená barva - doplněno výborem) Originál dopisu založen v kanceláři výboru SVJ

  

Vážený pane Kováři,
vzhledem k Vašim zkušenostem s prací ve výboru jistě chápete, že podklady pro schůzi jsou připravovány několik týdnů dopředu. Vaše připomínky byly ve schránce výboru nalezeny až po shromáždění, zřejmě byly tedy do schránky dány 1 den až dva dny před shromážděním (schránka je vybírána cca 2x týdně). Výbor je připraven se Vašimi námitkami v nejbližší době samozřejmě zabývat, pokud budete mít zájem, sdělíme Vám termíny schůzí výboru. Pokud trváte na projednání na shromáždění, bude toto na příštím shromáždění samozřejmě možné.

                                                                                                                      výbor SVJ

                                                

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář