Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výtahy v roce 2012

9. 12. 2012

Výtahy v roce 2012

 

Nutnost oprav výtahů je stanovená normou ČSN 27 4011 a vyplývá z následujících skutečností. Inspekční prohlídka na výtazích měla být provedena nejpozději v roce 2006. Ta určila rizika, která se na výtahu vyskytují a která jsou dle normy rozdělena do tří skupin. Jejich rozdělení je na rizika vysoká, střední a nízká. Tomu také odpovídá i časová lhůta, do které je třeba tato rizika odstranit.

 

Rizika vysoká do 5 let od provedení inspekční prohlídky, rizika střední do 10 let a rizika nízká odstranit při provádění podstatných změn na příslušné části výtahu.

 

Pokud se tedy vyskytují na výtahu rizika vysoká a pokud jste prováděli inspekční prohlídku v posledním možném termínu, měla být odstraněna tato rizika nejpozději do konce března roku 2011, rizika střední do roku 2016 atd. Po uplynutí této lhůty je provozovatel výtahu, tedy majitel objektu, ve kterém je výtah instalován (např. fyzická osoba, právnická osoba, SVJ, BD) plně zodpovědný za všechny škody způsobené provozem výtahu jak na majetku, tak na lidském zdraví. V případech, kdy je na výtahu provedena oprava nebo rekonstrukce po poslední inspekční prohlídce je nutné stanovit přesný rozsah provedených prací.

 

V případě, že výtah neprošel žádnou opravou nebo je výtah bez zkoušky po podstatných změnách je termín další inspekční prohlídky 6 let od poslední technické prohlídky (např. poslední inspekční prohlídka v roce 2006 – provedená rekonstrukce v roce 2009 – nová inspekční prohlídka v roce 2012).

 

Dojde-li při rekonstrukci ke změně nosnosti a je-li provedena inspekčním orgánem zkouška po podstatných změnách, je vydáno prohlášení o shodě a musí být odstraněna všechna nebezpečí s vysokou prioritní úrovní rizika, je termín další inspekční prohlídky 6 let od výše uvedené zkoušky (např. poslední inspekční prohlídka v roce 2006 – provedená rekonstrukce v roce 2009 – nová inspekční prohlídka v roce 2015).

 

Má-li výtah nové výrobní číslo, je tento výtah považován za nový a termín inspekční prohlídky je 9 let od odborné prohlídky (např. poslední inspekční prohlídka v roce 2006 – provedená rekonstrukce v roce 2009 – odborná zkouška v roce 2012 – nová inspekční prohlídka v roce 2021).

 

Pro odstranění stavebních rizik uvedených v inspekční zprávě (např. nízká strojovna, mělká šachta) lze nechat zpracovat tzv. „Analýzu rizik“. Touto analýzou lze odstranit ze seznamu rizik technicky nákladné a někdy nemožné řešení.

 

(zveřejněno na http://www.plzenskyservis.cz)