Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uživatelé s nedoplatky k 31.3.2013

24. 5. 2013

Z dodaného přehledu "Saldo uživatele" vyplývá, že Plzeňské služby, s.r.o. evidují u našeho SVJ k 31. březnu 2013 celkem nedoplatek ve výši  44.535,-Kč.

Z uvedené částky dluží :

- jeden vlastník 3.000,-Kč, když jednorázově uhradil část dluhu při nedodržení podmínky splátkového kalendáře.

- jeden vlastník 32.585,-Kč a dluh opět od listopadu narůstá i přes exekuční opatření a     osobní upozornění dlužníka předsedkyní výboru SVJ na nutnost úhrady dluhu. vlastník po začátku realizace exekuce přestal platit měsíční zálohy. Na jedné straně se mu dluh exekucí umořuje, ale na straně druhé opět narůstá, a to větší měrou neplacením měsíčních poplatku do FO a FS.

- jeden vlastník 5.564,-Kč. Dluh byl k 15.5.2013 již uhrazen.

- jeden vlastník dluží  částku 3.386,-Kč. Dluh byl k 15.5.2013 již uhrazen.

Osobní kontrolou na Plzeňských službách, s.r.o. v polovině května bylo zjištěno, že většina dlužných částek je uhrazena. Jako problematický se jeví dluh vlastníka vykázaný ve výši 32.585,-. Při osobním jednání vlastník sdělil, že na placení vzhledem k probíhající exekuci nemá finanční prostředky, zbytek po exekuci mu vystací údajně jen na stravu.

V podstatě se jedná opakovaně, až na ojedinělé vyjímky, o stále stejné vlastníky, kteří užívají služby spojené s jejich bydlením zdarma na úkor ostatních vlastníků.

 květen 2013                                                                   Za  výbor SVJ předsedkyně H. Dolenská