Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uživatelé s nedoplatky k 28.2.2013

27. 3. 2013

Z dodaného přehledu "Saldo uživatele" vyplývá, že Plzeňské služby, s.r.o. evidují u našeho SVJ k 28. únoru 2013 celkem nedoplatek ve výši  44.556,-Kč.

Oproti měsíci lednu 2013 došlo k ponížení celkového dluhu o 2.923,-Kč.

Z uvedené částky dluží :

- jeden vlastník 5.415,-Kč a současně nedodržel podmínky splátkového kalendáře.

- jeden vlastník 30.334,-Kč a dluh opět od listopadu narůstá i přes exekuční opatření a     osobní upozornění dlužníka předsedkyní výboru SVJ na nutnost úhrady dluhu,

- jeden vlastník 2.782,-Kč oproti předcházejícím 11.128,-Kč,

- jeden vlastník 3.172,-Kč

- jeden vlastník dluží již od předcházejícího roku stále částku 2.853,-Kč.

V podstatě se jedná opakovaně, až na ojedinělé vyjímky, o stále stejné vlastníky, kteří užívají služby spojené s jejich bydlením zdarma na úkor ostatních vlastníků.

                                                                                                                       výbor SVJ