Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poškozování společného majetku členů SVJ

1. 4. 2013

31. března 2013 došlo v průběhu dne k opakovanému poškození společného majetku, a to ulomením krycího štítku a rozlomením zámkové vložky u vstupních dveří do prostoru sušáren v domě 1148/31. Vstupní dveře do domu nenesou známky násilného překonání. Je s podivem, že se opakuje způsob poškození dveří vnitřních prostor i po kompletní výměně zámkových vložek vstupních dveří. Dle všech příznaků se pachatel poškození pohyboval po domě, neboť část krycího štítku byla nalezena následně odhozena na schodišti druhého nadzemního podlaží.

V daném případě nelze vyloučit, že do domů je umožňován přístup komukoliv, kdo si zazvoní na některého z majitelů, bez ověření o koho se jedná.  Také se nabízí myšlenka, že poškozování společného majetku je způsobováno někým ze společenství.

 

2013-03-31-333.jpg

Výbor připomíná všem vlastníkům, že výdaje na opravu jsou hrazeny ze společného a zbytečně snižují objem prostředků určených pro provoz a údržbu společných částí domu. Pro orientaci, cena nového štítku včetně upevňovacích šroubů = 202,-Kč. Není počítána práce a zámková vložka.

Současně výbor žádá všechny vlastníky bytů o provedení kontroly společných prostor, zejména zda nedošlo k odcizení jejich hmotného majetku v těchto částech domu.

Výbor také vyzývá všechny vlastníky a uživatele, aby vzhledem k opakujícímu se poškozování společného majetku, ale i zvýšené aktivitě pachatelů trestné činnosti (viz. poškození vozidla u domu v předchozím týdnu) věnovali pozornost všem osobám pohybujícím se v prostorách domu, případně jeho okolí. O zajištění intenzivnější kontroly v lokalitě Zábělské ulice byl výborem podán podnět i Městské policii v Doubravce.

                                                                                                                     Výbor SVJ