Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh opatření ve spotřebě tepla

17. 9. 2017

Hospodaření s teplem v bytovém domě Zábělská 27-37

Při zpracování studie a návrhu snížení roční spotřeby tepla po celkovém zateplení objektu (studie v roce 2016)  bylo vycházeno z průměrných hodnot spotřeby tepla, měřeno pro jednotlivé vstupy v domech č. 29, 33 a 37. Pro přehled uvádíme následující zjištěné hodnoty :

číslo domu

rok

spotřeba

29, 27

2012

636 GJ

 

2013

645 GJ

 

2014

393 GJ

 

2015

308 GJ

číslo domu

rok

spotřeba

33, 31

2012

606 GJ

 

2013

643 GJ

 

2014

417 GJ

 

2015

286 GJ

 

 

číslo domu

rok

spotřeba

37, 35

2012

592 GJ

 

2013

608 GJ

 

2014

385 GJ

 

2015

277 GJ

 

Pro snížení nákladů na spotřebu tepla jsou  pak navrhovaná následující opatření :

  • osazení regulátorů diferenčního tlaku pro jednotlivé vstupy
  • tepelná izolace potrubí a armatur v technickém podlaží
  • úprava těles ve společných prostorech (velikost, počet)
  • hydraulický propočet topného systému s osazením nových radiátorových kuželek s možností vnitřního přednastavení radiátorových ventilů
  • osazení směšovací stanice na patku objektu

Vytápění společných prostor

Vytápění je řešeno pomocí stávajících-původních topných těles ze žebrových trubek nebo ocelových a litinových článkových těles. Dle výpočtu je počet a výkon těchto těles relativně vysoký a zpracovatel studie navrhuje následující opatření :

  • zvážit využití společných prostor a zda je nutné tyto místnosti nadále vytápět
  • u sušáren určit které budou využívány, u nevyužívaných tyto uzavřít pro veřejné využití
  • pokud místnosti nebudou využity je doporučeno nějakým způsobem zabránit nechtěnému otevření ventilů, nebo jejich redukcí, případně snížením výkonu, nebo osazení menších těles
  • tělesa umístěná ve schodišťovém prostoru je doporučeno odpojit, nebo snížit jejich výkon omezením průtoku, po zateplení stačí ½ výkon

Vzhledem k předpokládanému vysokému nákladu na realizaci všech navrhovaných opatření (zhruba 950.000,- Kč pro jeden dvojvchod), při výsledném efektu úspory cca 12% nebylo výborem přistoupeno k realizaci navrhovaných opatření. V současné době nový výbor realizuje bez dalších nákladů alespoň regulaci zaměřenou na snížení výkonu topných těles ve společných prostorách přenastavením regulátorů na jednotlivých tělesech na max. stupeň 2 z původních 3-4. Problém s přenastavením je u schodišťového radiátoru v domě č. 29, kde je poškozeno upevnění ochranného koše, v sušárně pak zcela chybí ochranný koš. Ve vchodu č. 35 byl schodišťový radiátor v květnu 2017 vyměněn a regulace nebyla namontována do původního stavu (v současnosti je reklamováno u fy. Otýs-Reichl). Problematický přístup k regulaci je také ve společných prostorech, které jsou po dohodě s původním výborem využívány jen některými vlastníky, jako např. ve vchodu 33.

Informace vychází z návrhu úprav na snížení roční spotřeby tepla zpracovaný 10.3.2016 Ing. Martinem Hadravou, objednaný v témže roce výborem SVJ. K nahlédnutí po domluvě v kanceláři SVJ.

 

Dne 17.9.2017                                                             za výbor SVJ Mgr. Jiří Šiman