Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace výboru SVJ k domovnímu odpadu.

11. 3. 2013

 

V několika posledních dnech, konkrétně 3. března, 6. března a 7. března 2013 opakovaně docházelo k odkládání a hromadění odpadků mimo určené kontejnery za domem Zábělská č. 37. Odpadky byly volně rozházené kolem kontejnerů, na přilehlém trávníku i chodníku. Jednalo se o směsný-zbytkový domovní odpad, ale i movité součásti vybavení bytů (části nábytku, koberce), poškozené elektrospotřebiče apod., které do těchto kontejnerů nepatří a pro jejich odložení jsou určeny sběrné dvory. Opakované obnovení pořádku kolem kontejnerů zajistilo z vlastní iniciativy několik jedinců z našeho společenství. O stavu vypovídají i přiložené fotografie.

 

                                   2013-03-03-298.jpg

2013-03-06-302.jpg

 

 

Současně je zjišťováno, že ze strany některých vlastníků bytů, není využívána možnost odkládání separovaného-vytříděného odpadu, jako je papír, sklo a plasty, do zvlášť určených nádob umístěných u předávací stanice. O tento odpad, např. prázdné papírové obaly, různé krabice, nesešlapané plastové lahve atd. se pak navyšuje zaplnění kontejnerů na směsný-zbytkový odpad bez možnosti využití jejich celkové objemové kapacity. 

Výbor SVJ při této příležitosti upozorňuje všechny vlastníky bytů a jejich případné nájemce, na nutnost ukládání směsného-zbytkového odpadu z domácností do určených kontejnerů, neboť dle podmínek firmy AVE odpadové hospodářství, které jsou součástí smlouvy o zajišťování služeb, je uživatel, tedy SVJ povinen kromě jiného : 

Ø    = zajistit, aby odpad nebyl ukládán mimo určené nádoby. Pokud bude vedle nádob odložen      odpad,  poskytovatel není povinen jej odvézt. 

Ø   = zajistit, aby nedocházelo ke znehodnocování odpadu odpadem, ke kterému není určena tato smlouva (např. zemina, stavební suť, kamení, cihly, uhynulá zvířata, odpad z vegetace, vánoční stromky ; odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, např. baterie, léky, zářivky apod.) 

V případě opakování znečištění okolí kontejnerů, bude výborem zajištěn úklid na náklady SVJ, tedy na obnovení pořádku se bude finančně podílet každý člen společenství. O tyto zbytečné náklady se bude současně ponižovat finanční rezerva na údržbu domu. 

                                                                              výbor SVJ Zábělská 1146-1151

 

346936509589029002_789991257433087755_py6Ykzrv.pdf