Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace výboru k 6.10.2017

6. 10. 2017

Dne 5.10.2017 bylo uskutečněno jednání všech členů výboru s jednatelem firmy Stavitelství Šmíd p. Šmídem a stavbyvedoucím p. Šmatlákem s cílem stanovení řešení odstranění závad po revitalizaci domu a škod na fasádě způsobených ptactvem.

Reklamované závady vycházely ze zjištěných skutečností při kontrole domu a společných prostor dne 29.6.2017. Ze strany firmy bude provedena prohlídka reklamovaných závad stavbyvedoucím p. Šmatlákem a následně bude po projednání s výborem provedena oprava.

Při jednání byla diskutována otázka případné výměny větracích oken a vstupních dveří ze strojoven výtahů na střechu domu, navrhovaná je výměna za plastové výrobky. Ze strany p. Šmatláka bylo konstatováno, že tento návrh byl dán výboru před zahájením revitalizace, ale vzhledem k cenové nabídce od něj bylo z podnětu původního výboru SVJ ustoupeno. Tak došlo k tomu, že bylo provedeno odstranění starého opláštění nástavby a nanesena nová omítka, původní okna a dveře byly pouze opatřeny nátěrem. Firma je schopna dodat nové nacenění veškerých úprav pro další rozhodování o provedení prací.

Dále bylo jednáno o opravě fasády na severní straně domu, která je na dvou místech poškozena ptactvem. Zástupci firmy bylo sděleno, že se jedná o nákladnou opravu, spočívající v opakovaném přistavení montážní plošiny a vlastní práci. Dle skušeností je nutné místo poškození vyříznout, očistit podklad, nalepit izolaci, na tu dát penetrační hmotu a ochrannou síť a v posledním nanést omítku a barvu. To vše je rozdělené do tří technologických celků s nutností časového odstupu pro vyzrání. Rozhodování o realizaci prací bude provedeno rovněž po cenové nabídce ze strany firmy Stavitelství Šmíd.

Ze strany zástupců firmy byli členové výboru upozorněni na to, že řada zjišťovaných "závad" na domě je způsobena nešetrným zacházením ze strany vlastníků a nájemců, jako př. uvádějí poškozování zavíracích mechanismů vstupních dveří, různě otlučená nebo poškozená omítka fasády, poškozené mřížky větrání technického podlaží, vypáčená dvířka elektro. rozvodu v domě 29 atd..

K zaplevelení pozemků na severní straně domů p. Šmatlák sdělil, že po skončení revitalizace byla plocha oseta travním semenem zakoupeným v prodejně Globus. Dle deklarovaného složení se jednalo o trávníkovou směs a proč dochází k zarůstání plevelem nejsou schopni objasnit.

V Plzni dne 5.10.2017                               za výbor SVJ Mgr. Jiří Šiman