Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace výboru 3.11.2017

3. 11. 2017

Informace výboru 3.11.2017

     Na základě opakovaných žádosti spoluvlastníků domu č.l 27-37 bylo výborem v období od 27.10 do 3.11.2017 realizováno hlasování mimo zasedání společenství o navrženém bodu usnesení v následujícím znění : „Vlastníci jednotek vyjádří svůj souhlas, nebo nesouhlas s navrženým způsobem úklidu písemně na této listině a na základě výsledku hlasování pověřují výbor k dalším krokům při zajišťování specifikované služby“.

Výsledek hlasování : z počtu 66 jednotek-bytů se vyjádřilo 55 jednotek souhlasně, tj. 83,33 % jednotek, 1 vlastník nesouhlasil, 10 vlastníků se nevyjádřilo.

     S přihlédnutím k výsledku hlasování bylo dne 3.11.2017 přistoupeno k realizaci technické přípravy zabezpečení podmínek pro úklidovou službu zhotovením vývodu TUV a SV z technického podlaží ve vchodu 29 a 35 firmou „voda-topení-Kraus“.

     V následujících dnech bude uzavřena s dodavatelem služby smlouva o provedení práce za podmínek uvedených v návrhu hlasování.

                                                                        za výbor SVJ Mgr. Jiří Šiman