Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace výboru 27.9.2017

27. 9. 2017

Dne 26.9. se dostavil zástupce společnosti UPC za účelem seznámení s přenosovou sítí v domě. Dle vyjádření zástupce nejsou jejich zařízení připojena k odběru elektřiny v rámci domu, napájení elektřinou je zajišťováno z domu 23. Síť UPC údajně byla vybudována v době, kdy domy vlastnilo město Plzeň, tedy před rokem 1998 a po jednání s majitelem bylo zřízeno věcné břemeno, které ale není zapsáno na katastru nemovitostí.

Dne 27.9. byla uzavřena za účasti Ing. Vlastimila Pavláska, CSc., Mgr. Jiřího Šimana a zástupce pojišťovny Allianz nová pojistná smlouva na dům s ročním nákladem o cca 10.000,- Kč nižším oproti původní smlouvě. V případě pojistné události je nutné informovat výbor, který bude dále jednat se zástupcem pojišťovny.

Dne 27.9. bylo uskutečněno osobní jednání se zástupcem firmy Kalsat p. Křepela (společná tel. anténa a satelitní příjem) a zástupcem firmy PilsFree p. Filip (rozvod a poskytování internetového připojení). Podnětem k tomuto jednání bylo objasnění spotřeby elektřiny ve společných prostorech domu a nepřiměřené rozdíly nákladů v jednotlivých vchodech, vykazované v roce 2015 a 2016.

Při tomto bylo zástupci firem potvrzeno, že v prostoru strojovny domu 29 a 35 jsou umístěna rozvodná zařízení satelitního systému, které jsou připojeny na rozvod elektřiny pro společné prostory. Z domu 29 je současně připojen vchod 27 a 31, z domu 35 pak vchod 33 a 37.

V prostoru strojovny domu 31 je zesilovač pro příjem pozemního tel. signálu, kde je rovněž připojení na rozvod elektřiny společných prostor, signál je následně rozveden do všech vchodů domu.

            Síť firmy PilsFree je rozvedena v celém domě, napájeni elektřinou je na základě dohody s ČEZ mimo měření odběru společných prostor, tzn. spotřeba elektřiny není vykazována na měřidlech společných prostor.

            V rámci prohlídky zástupce firmy Kalsat zjistil závadu v rozvodném zařízení v domě 35, kde je přetěžována elektronika, která opticky hlásí poruchu. Podle vyjádření zástupce firmy Kalsat může být příčinou nějaký zkrat na přípojné zásuvce v některém z bytů domu 33, 35 nebo 37. Možným důvodem je i neodborný zásah do koncové zásuvky, případně špatně nastavené koncové zařízení pro příjem satelitního signálu.  Nelze vyloučit, že v důsledku toho dojde k poškození celého elektronického vybavení, jeho případná oprava byla předběžně odhadnuta na cca měsíc a více. Po celou tuto dobu by uvedené vchody byly bez televizního signálu. Pro zjištění příčiny bude firmou v následujících pracovních dnech provedena kontrola jednotlivých přípojek a určení přípojky, která uvedenou vadu způsobuje.

V Plzni dne 27.9.2017                                                za výbor SVJ Mgr. Jiří Šiman