Jdi na obsah Jdi na menu
 


informace výboru 13.11.2017

13. 11. 2017

Vzhledem k poklesu venkovní teploty a vlhkosti ovzduší bude od 14.11.2017 provedena úprava regulace topení v sušárnách jednotlivých vchodů. Regulace bude nastavena na stupeň č. 3.

Od 1.12.2017 bude na základě souhlasu většiny vlastníků jednotek a v souladu s uzavřenou dohodou o provedení práce prováděn každý pátek úklid společných prostoru domu.

Dne 9.11.2017 byla firmou Instalatérství Kraus provedena vizuální kontrola rozvodů TUV, SV a kanalizace v technickém podlaží domu. Při tomto byla zjištěna řada závad, které bude nutné postupně řešit. Jedná se o prasklé čistící kusy dešťových a kanalizačních svodů, nefunkční hlavní kulové uzávěry na páteřním rozvodu SV a TUV, narušené stoupací rozvody kanalizace (v prostoru tech. podlaží až na úroveň prvého podlaží je provedeno v litině), v domě 29 pak tekoucí voda ze stoupaček.

Počátkem měsíce listopadu byla provedena u pěti vchodů výměna jmenovek zvonkových tabel z důvodu jejich špatné čitelnosti a změny jmen vlastníků. Celkový náklad na tuto práci byl firmou vyúčtován na částku 920,-Kč, tj. 184,-Kč na jeden vchod (počítáno jmenovky, montáž, cestovné, režie). Vzhledem k uvedené skutečnosti výbor zvažuje další výměny realizovat ve vlastní režii za podstatně nižší náklady.

Pracovníkem fy. Stavitelství Šmíd byla na základě upozornění vlastníků provedeno seřízení a výměna elektrických dveřních zámků vchodových dveří domu č. 37 a 31, fakturovaná cena 4.184,-Kč. Opakovaně jsme upozorňováni na nešetrné zacházení s tímto zařízením, zejména násilným překonávánín při otevírání dveří, kdy magnetické ovládání nestačí zámek odjistit. Podle vyjádření techniků firmy Window Holding, a.s., dodavatelem značky Otherm, po naší reklamaci bylo sděleno "po konzultaci s technikem může být i příčina ve špatném zacházení, manipulaci a je možné, že je i špatně zapojeno". O nespolehlivosti výrobků svědčí i to, že již po cca 3/4 roku od montáže bylo nutné měnit některé součásti ovládacího mechanismu dveří a reklamovaných zámků.

Dle zjištění výboru pokračuje využívání prostorů sušáren k odkládání nepotřebných věcí, např. v domě č. 37 je uskladněna chladnička s mrazákem, automat. pračka, matrace a další materiál. Je zarážející, že v těchto sušárnách je na podlaze značná vrstva prachu a špíny a do toho kromě odložených věcí je pověšeno sušící se prádlo. Špína zřejmě nikomu z domu 37 nevadí. Zarážející je i skutečnost, že v sušárnách i přes přijatá opatření se topilo a současně bylo a je již několik dnů nepřetržitě otevřeno ventilační okno, kterým dodávané teplo uniká.

Dne 13.11.2017                              za výbor SVJ Mgr. Jiří Šiman