Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o činnosti výboru SVJ k 17.8.2017

17. 8. 2017

Průběžné informace z výboru SVJ ke dni 17.8.2017

            Od 18.5.2017 do 17.7. 2017 byla omezena činnost výboru na nejnutnější úkony vzhledem k tomu, že původní výbor, který skončil svoji činnost k 18.5.2017, po celou tuto dobu připravoval a zpracovával administrativní předání agendy SVJ.

            Výbor se do současné doby scházel průběžně, převážně za účasti Ing. Pavláska a Mgr. Šimana, a zajišťoval následující činnosti :

- na základě kontroly společných prostor domu vyzval vlastníky a nájemce   k vyklizení odložených věcí, zejména ve vchodu 31

-  opakovaně jednal s vlastníkem bytu č. 1050/10 o odstranění stavební sutě u kontejnerů za domem 37, kterou tam odložili pracovníci provádějící rekonstrukci jeho bytu

-  prostřednictvím MP zajistil na ÚMO Plzeň 4 úklid prostoru kolem kontejnerů (kromě výše uvedeného i další věci mimo sběrné nádoby, nepatřící do směsného domovního odpadu)

-  zajistil uzamčení skříněk s el. přípojkou v přízemí jednotlivých vchodů, klíče od zámků jsou v kanceláři SVJ

-  opakovaně jednal se zástupcem Allianz pojišťovny p. Kaňkou o vypracování a uzavření nové pojistné smlouvy na dům, původní smlouva platí do listopadu 2017. Smlouva bude podepsána v průběhu následujících dnů s odložením platnosti ke dni ukončení původní smlouvy

-   po kontrole faktur jednal Ing. Pavlásek s firmou Otys-Reichl o opakované fakturaci přetěsnění vodoměru na TUV v bytě č. 1151/2. Reklamace byla uznána a fakturovaná částka bude odečtena od následujících účtovaných prací. Současně jednal o zjištění stavu ležatých rozvodů SV a TUV v domě a uzávěrů topení do jednotlivých stoupacích vedení. Dle vyjádření firma nemá v současné době na výměnu uzávěrů topení kapacity, budou řešit jen havarijní stavy. K tomu bylo zjištěno z dokumentů SVJ, že v roce 2014 byla provedena výměna ležatých rozvodů TUV a na předávacím protokolu je zhotovitelem nabídka k provedení výměny uzávěrů topení v technickém podlaží s předpokládanou cenou cca 100.000,-Kč. Tato nabídka ale ze strany původního výboru nebyla akceptována. Pro upřesnění je nutné uvést, že rozvody topení včetně uzávěrů jsou bez zásahu od uvedení domu do provozu, tzn. od r. 1971.

-  31.7.2017 za účasti všech členů výboru bylo uskutečněno jednání na Plzeňských službách s.r.o. s Ing. Ptákem z důvodu zajištění další správy domu a upřesnění podmínek pro vzájemnou komunikaci. V současné době je předložený koncept smlouvy připomínkován a do konce srpna by měla být „Příkazní smlouva“ podepsána. Vzhledem ke všem změnám a celkové inflaci bude finanční částka na správu navýšena z původních 93,-Kč na 105,.-Kč za bytovou jednotku s fixací na celou dobu platnosti, tj. pěti let. bez inflačního nárůstu. Současně bylo ujednáno, že veškeré fakturované práce a úkony budou adresovány na Plzeňské služby, před jejich úhradou ale bude vyžádán souhlas výboru SVJ.

-  byla zajištěna oprava a výměna zámku vstupních dveří domu 33 spolu s výměnou komunikační jednotky

- výběrem z několika nabídek byla zajištěna výměna poškozeného okna v kočárkovně domu 37. Po opakovaných urgencích je v současné době sklo připravené k osazení.

-   byla zajištěna výměna čidla osvětlení ve vchodu 29

-  pí. Dolenské jako býv. předsedkyni SVJ byl 22.7.2017 předán soupis zjištěných závad stavebně-technického charakteru na domě za účelem reklamace u firmy Šmíd. Výsledek k dnešnímu dni zatím není znám.

-  na základě poškození fasády ptactvem byl předán na Krajský úřad Plzeňského kraje přípis se žádostí o stanovisko k provedení oprav a likvidaci zde vytvořených hnízd

-  výbor pravidelně sleduje případné dlužníky a cca za 14 dnů po splatnosti jim zasílá výzvu k úhradě dluhu. K dnešnímu dni je evidován jeden nedoplatek za měsíc červenec v částce 5.500,-Kč

-  po opakovaných stížnostech na nedovřené větrací okno ve strojovně výtahu domu č. 29 a pronikání studeného vzduchu provedl Mgr. Šiman dne 17.8. jeho uvolnění a zavření na západku. Nutné bude řešit i netěsnost dveří na střechu domu.

V Plzni dne 17.8.2017                                 za výbor SVJ Mgr. Jiří Šiman